attels

Sēņu uzvaras gājiens pa Latviju turpinās, un nu tas sasniedzis arī Ķemeru nacionālo parku. Dabas aizsardzības pārvalde projekta „People with nature” ietvaros aicina iepazīt sēņu pasaules daudzveidību.

 

Sēņu diena notiks 22.septembrī Smārdes pagasta „Ezermalās” pie skaistā Valguma ezera. Sākums pl. 11.00. Pasākuma ietvaros paredzēta 2-3 stundu gara sēņošanas pastaiga Lustūžkalna apkārtnē, dažādas radošas aktivitātes visai ģimenei un, protams, cienāšanās ar sēņu zupu. Latvijas Dabas muzeja sēņu speciāliste Inita Dāniele pastāstīs par Latvijā sastopamajām sēnēm un atbildēs uz viesu jautājumiem par tām.

 

Dalība pasākumā ir bezmaksas, taču cilvēku skaita precizēšanai vēlams pieteikties pa tālruni 29149365 līdz 21.septembrim. Dalībniekus aicinām izvēlēties ērtu, laika apstākļiem un iešanai mežā atbilstošu apģērbu un apavus, kā arī ņemt līdzi kādu groziņu un nazīti sēņošanai. Īpaši gaidītas būs ģimenes ar bērniem, jo viens no Sēņu dienas mērķiem ir dažādu paaudžu saliedēšana.

 

Sēņu dienu organizē Dabas aizsardzības pārvalde projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature” ietvaros.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Laipni lūgti!

 

Kontaktpersona: Aija Pendere

Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā vadītāja

aija.pendere@daba.gov.lv, tālr.:   +371 29149365

Projekta mājas lapawww.daba.gov.lv

Foto: A.Priede

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu