attels

6.jūlija vakarā Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija aicina uz Sikspārņu nakti, kas tiek organizēta Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Pasākums notiks Meža mājā, Ķemeros, sākums plkst. 19.00.

 

Sikspārņu naktī ikvienam interesentam ir iespēja noklausīties Latvijas vadošo sikspārņu pētnieku lekcijas par sikspārņu izplatību Latvijā un citur pasaulē, to daudzveidību un dzīvesveidu, paradumiem. Visa pasākuma laikā ierasti darbojas radošās darbnīcas, kur gan lielie, gan mazi Sikspārņu nakts dalībnieki var izpaust savu radošo garu – gatavot sikspārņu piespraudītes, no papīra griezt sikspārņu maskas, līmēt kartiņas, zīmēt un krāsot.

 

Sikspārņu nakts centrālais notikums ir sikspārņu vērošanas ekskursijas Ķemeru pilsētas parkā, kas ierasti sākas pēc saulrieta. Ekskursijas laikā ekspertu vadībā pasākuma dalībniekiem ir iespēja gan redzēt, gan ar ultraskaņas detektora palīdzību sadzirdēt vairāku ĶNP mītošu sikspārņu sugu pārstāvjus.

 

Šogad Sikspārņu nakts ietvaros tiks atzīmēta arī Meža mājas 80 gadu jubileja. Sākotnēji ēka celta kā atpūtas centrs „Jautrais ods”, padomju laikos bijusi sanatorija bērniem un ieguvusi tagadējo nosaukumu „Meža māja”, kopš Ķemeru nacionālā parka dibināšanas 1997. gadā te atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija un Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs. Pasākuma ietvaros būs iespēja uzzināt ko vairāk par Meža mājas vēsturi un piedalīties citās radošās aktivitātēs.

 

Pasākuma programma:

  • 19:00 – 21.30 Radošās darbnīcas, izziņas uzdevumu trasīte, konkurss „Treknais ods”
  • 20:00 – 21.30 Lekcijas par sikspārņiem
  • 21.30 Prezentācija „Meža mājai 80” un cienāšanās ar siltu tēju
  • Pēc saulrieta, ap plkst. 22:10 sikspārņu vērošanas ekskursija Ķemeru parkā

Dalība pasākumā ir bezmaksas. Apmeklētājiem ieteicams vilkt ērtu, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, noderēs arī kabatas lukturītis. Noteikti neaizmirstiet arī kādu līdzekli odu atbaidīšanai! Atgādinām, ka pēc pasākuma beigām sabiedriskais transports no Ķemeriem vairs nekursē.

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Igaunijas, Latvijas, Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba”. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Kontaktpersona: Aija Pendere

Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā vadītāja

Aija.pendere@daba.gov.lv, tālr.:   +371 29149365

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.