Latviešu tautas pasakās lasāms, ka trešais tēva dēls, dodoties laimes meklējumos, mājās palicējiem pieteicis vērot tuvējā avota ūdeni – kad tas palikšot asiņu sarkans, mājiniekiem jāsteidz palīgā. Mūsdienās daudzu tautiešu pēdas pagaisušas pasaules plašumos. Un arī upes, ieskautas krūmāju seģenēs, daudzviet ir zaudējušas savu lokanību, kļuvušas vecišķas, pelēki rāmas, neredzamas un nesadzirdamas.

Mūsu spēkos ir atdot upēm to bijušo smuidrumu un balsi. Lai tās atkal taptu sadzirdamas, iemīlamas un spētu līdzēt mūsu nevarībā. Jo dzīvas upes pazīme – tā ir sadzirdama! Ūdeņiem, it īpaši upēm un strautiem, pat meliorācijas grāvjiem, piemīt brīnumaina spēja ar ūdenī mītošo sīkbūtņu – baktēriju un aļģu palīdzību saistīt tiem garām plūstošās cilvēku radītās un ūdenī nokļuvušās barības vielas. Nepārtvertas, šīs barības vielas veicina aļģu masveida attīstīšanos upēs un ezeros un it īpaši Baltijas jūrā. Saistībā ar paredzamajām Klimata izmaiņām un
ar to saistīto temperatūras pieaugumu, zilaļģu ziedēšana kļūs vēl masveidīgāka. Un mēs taču negribam sev sabojāt jau tā tik īsās vasaras peldētpriekus.

Mums ir iespējams līdzēt sev un saviem ūdeņiem, ar zināšanu ievietojot upē akmeni, vai ar apdomu veidojot tajās pat akmeņu sakopojumus. Pat visvienkāršākais pelēkais laukmalas akmens, ievietots upītē vai grāvī, šķeļ un uzmutuļo pār to plūstošo ūdeni, kļūst par bezmaksas aeratoru. Tādā veidā ūdenī izšķīdinātais skābeklis aktivizē akmeni apaugušo baktēriju un aļģu slānīti. Aļģes un baktērijas ne tikai pārtver un savos organismos iekļauj garām plūstošās barības vielas, bet arī pašas kļūst par barību upē mītošajiem sīkbūtnēm un
zivīm. Šādos ar skābekli bagātos akmeņainos posmos atkal atgriežas daudzviet izzudušās un par retumu kļuvušās pret skābekļa trūkumu jūtīgās sugas, foreles un vēžus ieskaitot.


Mūsu sakopta, upe atdzīvojas un kļūst tīrāka, daudzveidīgāka un saistošāka gan vienkāršam vērotājam, gan makšķerniekam un ūdenstūristam. INTERREG Projekta „BaltCICA” ietvaros hidrobiologi sadarbojoties ar DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Vides aizsardzības klubu aicina Jūs pievienoties iniciatīvai „LIEC UPĒ AKMENI”! Atsevišķi pilieni, savienojoties, veido veldzējošu straumi. Kopīgi rīkojoties, mēs vienlaikus kopsim arī sevi un līdzēsim Dabai mazināt mūsu radītās nebūšanas! Uz sadarbību!

Projekta vārdā iniciatīvas autors hidrobiologs Andris Urtāns
Kontaktadrese: Rīgas iela10, Salacgrīva, LV-4033
DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
E-pasts: ziemeļvidzeme@daba.gov.lv