attels

 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz bioloģiskai daudzveidībai veltītu pasākumu Rāznas nacionālajā parkā, kas notiks 2013. gada 30. jūlijā Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Rogā, atpūtas bāzes „Jaunais Dinamietis” teritorijā.  

 

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties izzinošās nodarbībās un radošās aktivitātēs, uzzināt ko jaunu par augiem un to pielāgošanos, ko interesantu par naktstauriņiem un to dzīvesveidu, kā arī vērot tos uz izgaismota ekrāna.

 

Pasākuma pirmās daļas „Augu diena” sākums plkst. 17.00. Tajā iepazīsim Rāznas ezera apkārtnē augošus augus un biotopus, kuros tie sastopami, kā arī runāsim par augu pielāgošanos augšanas apstākļiem un spēlēsim dabas izziņas spēles, vārīsim zāļu tēju.

 

Savukārt otrajā daļā „Kukaiņu nakts”plkst. 22.00 visi tiek aicināti uzzināt ko vairāk par Rāznas ezera apkārtnē mītošiem naktstauriņiem, ieklausīties Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka G.Akmentiņa stāstījumā par kukaiņiem, vērot naktstauriņus un piedalīties radošās aktivitātes.

 

Pasākums tiek rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” ietvaros(aktivitāte – Bioloģiskās daudzveidībai diena).

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste,

projekta reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Radošās darbnīcas  finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.