attels

Dabas aizsardzības pārvalde 20. jūnijā organizēja zāļu dienu jaunajā Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

 

Pasākumā vairāk kā 30 dalībnieki, kas tika iepazīstināti ar jauno dabas izglītības centru, tā piedāvātajām iespējām. Kā skolēni, tā skolotāji aktīvi piedalījās dabas izglītības spēlēs, kurās mācījās atpazīt aizsargājamus un arī bieži sastopamus augus, zināt to vērtību un arī biotopus, kuros tie aug blakus dažādām dzīvnieku un kukaiņu sugām.

 

Noskatoties projekta „Cilvēki ar dabu” veidoto videomateriālu par Gaujas nacionālo parku, visi vienprātīgi atzina, ka šī teritorija un arī Latvija ir ļoti skaista un daudzveidīga.

 

Pēc nodarbībām dabas centrā, dalībnieki devās uz lielāko un skaistāko baltā smilšakmens atsegumu – Sietiņiezi, iepazinās ar tā bioloģiskajām un kultūrvēstures vērtībām. Skaistā objekta tuvumā dabā ar skolotāju, vides inspektoru un noteicēju palīdzību tika iepazīti šeit augošie augi un darba lapās veidoti savi ziedu vainadziņi. Rezultātā jaunieši spēs Līgo dienā sapīt sev vainadziņus, neplūcot aizsargājamos augus, bet izmantojot citus mūsu daudzveidīgās dabas ziedus.

 

Baiba Līviņa

Dabas izglītības speciāliste,

 

projekta reģionālā vadītāja

Pasākums tiek rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” „Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” ietvaros (aktivitāte – Bioloģiskās daudzveidības diena).