attels

Sestdien, 13. jūlijā Gaujas nacionālā parka fonds Līgatnē organizē bioloģiskās daudzveidības dienas darbnīcu, kas norisināsies orientēšanās sacensību „Līgatnes alu gājējs 2013” ietvaros. Bioloģiskās daudzveidības dienas tematika atbilst Eiropas aizsargājamās teritorijās populārajām Sikspārņu nakts aktivitātēm.

 

Pasākums norisināsies Līgatnē, mākslīgo pagrabu apkārtnē no pulksten 12:00 līdz 14:00.

  • Bioloģiskās daudzveidības dienas apmeklētājiem pasākuma gaitā būs iespēja piedalīties izzinoši radošajā darbnīcā un uzzināt ko jaunu un pārsteidzošu par Latvijā un arī Līgatnes smilšakmens iežu alās mītošajām sikspārņu sugām un to dzīvesveidu.
  • Sagaidot Gaujas nacionālā parka 40 gadu jubileju un godinot vienu no parka simboliem - sikspārni, dalībniekiem būs iespēja pavadīt jautru un piedzīvojumiem bagātu dienu draugu vai ģimenes lokā, kā arī uzzināt vairāk par 2013. gada aktualitātēm Dabas izglītības centra Meža skolas „Pauguri” darbībā.

 

Pasākuma laikā bioloģiskās daudzveidības darbnīcas dalībnieki saņems tematiskas uzlīmes, kur visā savā krāšņumā uz vasaras ziedu fona atainots Gaujas nacionālā parka simboliskais dzīvnieciņš – sikspārnītis.

 

Šogad aprit tieši 10 gadi kopš sikspārnis ir izvēlēts par Gaujas nacionālā parka simbolu, jo Gaujas nacionālais parks ir vairāku retu un aizsargājamu dzīvnieku, kādi ir arī sikspārņi, dzīvesvieta. Gaujas nacionālajā parkā ir konstatētas gandrīz visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas, turklāt, tās visas ir aizsargājamas. Šeit atrodas tādas sikspārņu dzīvesvietas – aizsargājamas dabas vērtības - kā veci meži ar dobumainiem kokiem un smilšakmens atsegumi ar alām. Sikspārņi ir arī cieši saistīti ar Gaujas senieleju, kas ir nozīmīga sikspārņu barošanās vieta.

 

Bioloģiskās daudzveidības dienas darbnīcu, kas veltīta sikspārņiem un to dzīves un ziemošanas vietām,organizē Gaujas nacionālā parka fonds projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature” ietvaros.

 

 Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Kristīne Melece

Gaujas nacionālā parka fonds

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.