Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību  pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
 • Migrējošo sikspārņu monitorings
15.01.2021. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
16.12.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
 • Ziemojošo sikspārņu monitorings
30.04.2021. DAP 2020/9-AK
16.12.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.04.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
 • Dīķa naktssikspārņa monitorings
15.10.2020. DAP 2020/9-AK
16.09.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.09.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
 • Sikspārņu akustiskais fona monitorings
 
15.10.2020. DAP 2020/9-AK
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
31.05.2021. DAP 2020/22-AK
31.03.2021. DAP 2020/22-AK
28.04.2017. DAP 2016/7 AK 22.02.2016.
14.12.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
31.02.2021. DAP 2020/9-AK
01.10.2018. DAP 2017/17 14.03.2017.
15.12.2017. DAP 2017/17 14.03.2017.
20.06.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
19.06.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
 • Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
 
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
 • Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings
01.11.2020. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
2017.  
2016.  
2015.  
 • Putnu fona monitorings
30.10.2015. DAP 2014/09 11.03.2014.
 • Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings
01.09.2021. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.
01.09.2020. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.   
10.10.2019. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2018. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2017. DAP 2016/77 23.11.2016.
01.06.2015. DAP 2020/12-AK
 • Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings
31.08.2021. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2020. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2019. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
07.09.2016. DAP 2015/58 28.10.2105.
01.06.2015. DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
 • Plēsīgo putnu fona monitorings
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.7.7/125/2018
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P
 • Dienas putnu fona monitorings
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P
 • Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.20157.7/44/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P
 • Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās
01.11.2016. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2015. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
 • Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana
01.12.2016. DAP 2016/7 22.02.2016.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
 • Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings
 
09.12.2014. DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/59/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2019. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2020. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
 • Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās
 
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/60/2015-P
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/59/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2019. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2020.Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
Termiņi, atskaites Iepirkums, līgums
23.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/41/2015-P
12.12.2016. DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
12.12.2017 DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
09.12.2014. DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
31.03.2021. DAP 2020/21-AK
15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.
13.01.2021. DAP 2019/25-AK 20.06.2019.
Termiņi, atskaites Iepirkums, līgums
19.11.2015. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
12.12.2016. DAP 2016/59 28.07.2016.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.

Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>

Termiņi, atskaites Iepirkums, līgums
31.03.2021. DAP 2020/21-AK
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.
15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
07.11.2016. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija DAP 2015/30 03.06.2015.
23.11.2015. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija DAP 2015/30 03.06.2015.

Termiņi, atskaites

Iepirkums, līgums

30.11.2017.

DAP 2017/16 28.02.2017.

30.11.2018.

DAP 2017/16 28.02.2017.

Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai  

 • sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
 • varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
 • regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.

Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.

Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst: