Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību  pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.12.2015.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

16.12.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.01.2019.

DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

15.01.2020.

DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

15.01.2021. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.04.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

16.12.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

15.09.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

16.09.2016.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

15.10.2020.

 

 

DAP 2020/9-AK

 

 

15.10.2020.

 

 

DAP 2020/9-AK

 

 

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.12.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

28.04.2017.

 

 

DAP 2016/7 AK 22.02.2016.

 

 

19.06.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

20.06.2016.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2017. DAP 2017/17 14.03.2017
01.10.2018. DAP 2017/17 14.03.2017
2016.    
2017.    
2018.    
2016.    
2017.    
2018.    
2019.    
     
2019.    
   
Termiņi Atskaites Iepirkums Līgums
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
2015.    
2016.    
2017.    
01.11.2020. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
30.10.2015. DAP 2014/09 11.03.2014.
01.06.2015. DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
01.06.2015. DAP 2020/12-AK
10.10.2017. DAP 2016/77 23.11.2016.
10.10.2018. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2019. DAP 2017/52 25.10.2017.
01.09.2020. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.   
07.09.2016. DAP 2015/58 28.10.2105.
31.08.2019. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2020. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/125/2018
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/44/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/44/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015 7.7/44/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2015. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2016. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.12.2016. DAP 2016/7 22.02.2016.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

09.12.2014.

 

 

DAP 2014/25 AK 09.06.2014.

 

 

30.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2016.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2017.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2018.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2019.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2020. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/60/2015-P

30.11.2016.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2017.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2018.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2019.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2020. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

23.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/41/2015-P

12.12.2016. DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
12.12.2017 DAP 2016/57 AK 01.08.2016.

09.12.2014.

DAP 2014/25 AK 09.06.2014.

30.11.2015.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/58/2015-P

30.11.2016.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/58/2015-P

30.11.2017.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.
13.01.2021. DAP 2019/25-AK 20.06.2019.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

19.11.2015.

 

 

DAP 2015/14 AK 01.04.2015.

 

 

12.12.2016. DAP 2016/59 28.07.2016.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.

Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

       

23.11.2015.

Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija

DAP 2015/30 03.06.2015.

 

 

07.11.2016.

Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija

DAP 2015/30 03.06.2015.

 

 

15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

30.11.2017.

 

 

DAP 2017/16 28.02.2017.
30.11.2018. DAP 2017/16 28.02.2017.

Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai  

  • sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
  • varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
  • regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.

Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.

Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst: