Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību  pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
  • Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
15.01.2021. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
 
  • Migrējošo sikspārņu monitorings
15.01.2024. DAP 2021/45-SP
16.01.2023. DAP 2021/45-SP
14.01.2022. DAP 2021/45-SP
16.12.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
  • Ziemojošo sikspārņu monitorings
30.04.2024. DAP2023/10-AK
30.04.2023. DAP 2020/9-AK
30.04.2022. DAP 2020/9-AK
30.04.2021. DAP 2020/9-AK
16.12.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.04.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
  • Dīķa naktssikspārņa monitorings
01.12.2023. DAP2023/10-AK
15.10.2022. DAP 2020/9-AK
15.10.2021. DAP 2020/9-AK
15.10.2020. DAP 2020/9-AK
16.09.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.09.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
  • Sikspārņu akustiskais fona monitorings
 
01.12.2023. DAP2023/10-AK
15.10.2022. DAP 2020/9-AK
15.10.2021. DAP 2020/9-AK
15.10.2020. DAP 2020/9-AK
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
DAP 2020/22-AK
31.05.2021. DAP 2020/22-AK
31.03.2021. DAP 2020/22-AK
28.04.2017. DAP 2016/7 AK 22.02.2016.
14.12.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
01.04.2024. DAP 2020/9-AK
31.03.2023. DAP 2020/9-AK
31.02.2022. DAP 2020/9-AK
31.02.2021. DAP 2020/9-AK
01.10.2018. DAP 2017/17 14.03.2017.
15.12.2017. DAP 2017/17 14.03.2017.
20.06.2016. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
19.06.2015. DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
15.01.2024. DAP 2021/45-SP
16.01.2023. DAP 2021/45-SP
14.01.2022. DAP 2021/45-SP
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

 

Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
02.10.2023. DAP 2020/12-AK 13.03.2020
01.11.2022. DAP 2020/12-AK 13.03.2020
01.10.2022. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
01.11.2021. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
01.11.2021. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
01.11.2020. DAP 2020/12-AK 13.03.2020.
2017.  
2016.  
2015.  

 

Putnu fona monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
30.10.2015. DAP 2014/09 11.03.2014.

 

Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
DAP 2022/49-AK 24.02.2023. 
01.09.2022. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.
01.09.2021. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.
01.09.2020. DAP 2019/45-AK 01.01.2020.   
10.10.2019. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2018. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2017. DAP 2016/77 23.11.2016.
01.06.2015. DAP 2020/12-AK

 

Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
DAP 2021/75-AK 14.12.2021.
31.08.2022. DAP 2021/75-AK 14.12.2021.
31.08.2021. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2020. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2019. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
07.09.2016. DAP 2015/58 28.10.2105.
01.06.2015. DAP 2014/76 AK 28.11.2014.

 

Plēsīgo putnu fona monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
30.12.2023. DAP 2021/27-AK  01.07.2021. 
30.12.2022. DAP 2021/27-AK  01.07.2021. 
30.12.2021. DAP 2021/27-AK  01.07.2021. 
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.7.7/125/2018
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P

 

Dienas putnu fona monitorings

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
29.12.2023. DAP 2021/27-AK 01.07.2021.
29.12.2022. DAP 2021/27-AK 01.07.2021.
29.12.2021. DAP 2021/27-AK 01.07.2021.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P

 

Naktsputnu  monitorings lauksaimniecības zemēs

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
28.12.2023. DAP 2021/27-AK  28.06.2021.
30.12.2022. DAP 2021/27-AK  28.06.2021.

28.12.2021.

DAP 2021/27-AK  28.06.2021.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.20157.7/44/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P

 

Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
01.11.2016. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2015. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.

 

Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
01.12.2016. DAP 2016/7 22.02.2016.

Zivju, nēģu un vēžu FONA MONITORINGS

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
09.12.2014.  DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/59/2015-P
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/59/2015-P
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/59/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2019. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2020. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

 

Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/60/2015-P
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/59/2015-P
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/59/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2019. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
30.11.2020.
Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās
DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
31.03.2023. DAP 2020/4-AK
31.03.2023. DAP 2020/4-AK
31.03.2022. DAP 2020/21-AK
31.03.2022. DAP 2020/4-AK
13.01.2022. DAP 2019/25-AK 20.06.2019.
13.01.2021. DAP 2019/25-AK 20.06.2019.
31.03.2021. DAP 2020/21-AK
31.03.2020. DAP 2018/2AK 12.02.2018.
15.03.2019. DAP 2018/2AK 12.02.2018.
30.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
12.12.2017. DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
30.11.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
12.12.2016. DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
30.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
23.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/41/2015-P
09.12.2014. DAP 2014/25 AK 09.06.2014.

Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>

Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
31.03.2022.

DAP 2020/21-AK

 

31.03.2021. DAP 2020/21-AK
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.
15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
07.11.2016. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija DAP 2015/30 03.06.2015.
23.11.2015. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija DAP 2015/30 03.06.2015.
Termiņš, atskaite Iepirkums, līgums
30.11.2017. DAP 2017/16 28.02.2017.
30.11.2018. DAP 2017/16 28.02.2017.

Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai  

  • sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
  • varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
  • regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.

Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.

Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst: