Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību  pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.
Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai  

  • sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
  • varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
  • regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.

Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst:

Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.12.2015.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

16.12.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.01.2019.

DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

15.01.2020.

DAP 2018/46 SP 14.08.2018.

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.04.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

16.12.2016.

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

15.09.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

16.09.2016.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

15.10.2020.

 

 

DAP 2020/9-AK

 

 

15.10.2020.

 

 

DAP 2020/9-AK

 

 

15.12.2014.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

14.12.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

28.04.2017.

 

 

DAP 2016/7 AK 22.02.2016.

 

 

19.06.2015.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.

 

 

20.06.2016.

 

 

DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2017. DAP 2017/17 14.03.2017
01.10.2018. DAP 2017/17 14.03.2017
2016.    
2017.    
2018.    
2016.    
2017.    
2018.    
2019.    
     
2019.    
   
Termiņi Atskaites Iepirkums Līgums
15.01.2019. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
15.01.2020. DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
2015.    
2016.    
2017.    
30.10.2015. DAP 2014/09 11.03.2014.
01.06.2015. DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
01.06.2015.  
10.10.2017. DAP 2016/77 23.11.2016.
10.10.2018. DAP 2017/52 25.10.2017.
10.10.2019. DAP 2017/52 25.10.2017.
07.09.2016. DAP 2015/58 28.10.2105.
31.08.2019. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
31.08.2020. DAP 2018/64 AK 17.10.2018.
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/125/2018
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2015. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/44/2015-P
01.12.2016. DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/44/2015-P
01.11.2017. DAP 2015/4 AK 13.02.2015 7.7/44/2015-P
30.11.2018. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2019. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
30.11.2020. DAP 2018/3-AK 12.02.2018.
01.11.2015. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2016. DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.12.2016. DAP 2016/7 22.02.2016.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

09.12.2014.

 

 

DAP 2014/25 AK 09.06.2014.

 

 

30.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2016.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2017.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2018.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2019.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2020. DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/60/2015-P

30.11.2016.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/59/2015-P

30.11.2017.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2018.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2019.

DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

30.11.2020. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2018/16 AK 26.04.2018.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

23.11.2015.

 

 

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/41/2015-P

12.12.2016. DAP 2016/57 AK 01.08.2016.
12.12.2017 DAP 2016/57 AK 01.08.2016.

09.12.2014.

DAP 2014/25 AK 09.06.2014.

30.11.2015.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/58/2015-P

30.11.2016.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015.

7.7/58/2015-P

30.11.2017.

DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.
13.01.2021. DAP 2019/25-AK 20.06.2019.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

19.11.2015.

 

 

DAP 2015/14 AK 01.04.2015.

 

 

12.12.2016. DAP 2016/59 28.07.2016.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.
30.11.2018. 2017/43 AK 23.08.2017.

Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

       

23.11.2015.

Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija

DAP 2015/30 03.06.2015.

 

 

07.11.2016.

Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija

DAP 2015/30 03.06.2015.

 

 

15.03.2019. DAP2018/2AK 12.02.2018.
31.03.2020. DAP2018/2AK 12.02.2018.

Termiņi

Atskaites

Iepirkums

Līgums

30.11.2017.

 

 

DAP 2017/16 28.02.2017.
30.11.2018. DAP 2017/16 28.02.2017.