attels

Dienā, kad Latviju pārsteidza pirmais sniegs, Siguldā viesojās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta dažādu pārrobežu sadarbības programmu pārstāvji un iepazina vairākus pārrobežu sadarbības projektus, kas tiek īstenoti Siguldas novada teritorijā, tostarp Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu „People with nature”.

 

Apskatījuši dabā jaunbūvējamo distanču slēpošanas trasi, kas top Siguldas novada domes īstenota pārrobežu sadarbības projekta ietvaros, kā arī paviesojušies jaunajās Siguldas tūrisma informācijas centra telpās, programmas pārstāvji devās uz Dabas aizsardzības pārvaldi, kur prezentāciju veidā iepazinās ar trīs Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektiem -„Tūrismam piemērotas vides izveidošana Võru (Igaunija), Siguldas (Latvija), Sanktpēterburgas (Krievija) pārrobežu reģionos”, „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu „People with nature”, kas vērsts uz vides izglītības attīstību. Projekta vadītāja Meldra Langenfelde sniedza īsu ieskatu par projektu kopumā, savukārt projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Vanaga pastāstīja vairāk par projektā plānotiem un īstenotiem sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas darbiem. Siguldas novada domes īstenotos projektus prezentēja Siguldas novada domes Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītāja Inga Pole un Siguldas tūrisma attīstības aģentūras direktore Laura Konstante.

 

Viens no galvenajiem tematiem, kas tika apspriests tikšanās laikā, bija atskats uz septembra beigās aizvadītajiem Eiropas sadarbības dienas pasākumiem un gūto pieredzi šo notikumu organizēšanā. Savā pieredzē dalījās gan Latvijas pārstāvji, gan viesi no Interact pārstāvniecības, kas vairāk pastāstīja par šī pasākuma popularizēšanu sociālajos medijos. Interact ir Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros dibināta institūcija, kas praktiskā veidā, konsultējot un veicot apmācības finanšu vadības, plānošanas, komunikāciju u.c. jomās atbalsta pārrobežu sadarbības programmas un to ietvaros īstenotus projektus.

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma radīta, la veicinātu reģionu attīstību un sadarbību ar Krievijas Federāciju, padarot pierobežas reģionu pievilcīgu gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbībai. Dabas aizsardzības pārvalde šīs programmas ietvaros īsteno projektu „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature”.Tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta “People with nature” sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: V.Šnore

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu