attels

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka dabas izglītības centrs ”Rāzna” vasaras sezonā būs atvērts arī katra mēneša pirmajā sestdienā un pēdējā svētdienā. Tas būs atvērts arī 13. jūlijā - dienā, kad norisināsies skrējiens „Rāzna- Muokūņkolns 2014”.

 

Dabas izglītības centrs „Rāzna” (turpmāk tekstā DIC) atrodas Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā. DIC „Rāzna” darba laiks – darba dienās no 8.30 līdz 16.30. Dabas izglītības centra piedāvājums - ekspozīcijas „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!” un sajūtu takas apmeklējums, kā arī dabas izglītības nodarbības ir bezmaksas. Par ierašanos lūgums informēt pa tālruni 2913967729139677 (LMT).

 

DIC ir izveidota izstāde – interaktīva ekspozīcija „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!”, kuru iespējams apmeklēt apskatīt gan patstāvīgi, gan centra darbinieka pavadībā. Labs palīgs un ceļabiedrs izstādes iepazīšanā ir atraktīvais ķirzacēns Hugo. Pie aktivitāšu galdiem gaida dažādi uzdevumi - noteikt koku pēc tā silueta, atrast zīmējumā attēloto dzīvnieku darbības pēdas, izvēlēties nogāžu un gravu mežu iemītniekiem piemērotāko dzīvesvietu vai sazīmēt spožās un rūsganās skudras atšķirīgās pazīmes. DIC tuvumā ierīkota Sajūtu taka, kuru var izstaigāt basām kājām un sajust dabas materiālu - sfagnu, čiekuru, koku, akmens, kūdras un smilts radītos pieskārienus.

 

Dabas izglītības centrs ir vienā ēkā ar pašvaldību, pastu un pirmsskolas izglītības iestādi. Pie DIC tā ir autostāvvieta, ierīkots velosipēdu statīvs, ir uzbūvēta arī uzbrauktuve, lai centrā ērti var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

 

Laipni aicināti apmeklēt dabas izglītības centru „Rāzna” arī brīvdienās jau tuvākajā laikā - 5.jūlijā un 13.jūlijā!

Informācija par visu dabas izglītības centru aktualitātēm Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā sadaļā „Vides izglītība”.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste- projekta reģionālā vadītāja

Foto: R.Indriķe

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.