attels

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba” ir noslēdzies, bet tā ietvaros izveidotie dabas izglītības centri aktīvi turpina savu darbu un aicina cilvēkus iepazīt dabas vērtības aizvien jaunā un interesantā veidā.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centri (DIC) Latvijas reģionos uzņem apmeklētājus un aicina iepazīt dabas procesus rudenī. Vidzemes pusē DIC „Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā piedāvā dabas izglītības nodarbības par dažādām dabas vērtībām jūras piekrastē, savukārt DIC „Vecupītes” netālu no Valmieras ir iespēja doties izzinošā pastaigā pa dabas taku un iepazīt Gaujas krastos esošās dabas vērtības. Latgalē DIC „Rāzna” var apskatīt izstādi un piedalīties dabas izziņas nodarbībās par dabas vērtībām Rāznas nacionālajā parkā, savukārt Kurzemes pusē DIC „Meža māja” Ķemeros var apskatīt izstādi „Ieraugi to, ko citi neredz!” un Dabas skolas nodarbībās iepazīt Ķemeru nacionālā parka dabas vērtības. Līgatnes dabas takā esošais DIC – Meža skola „Pauguri” aicina apmeklētājus iepazīt Latvijas meža dzīvniekus, un gūt jaunus iespaidus par dabu sajūtu pieturās.

 

Plašāk ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centru piedāvājumu var iepazīties sadaļā Dabas izglītības centri.

 

Latvijas Dabas muzejā interesenti var apmeklēt ekspozīciju telpu „Par Zemi, Sauli un mums”. Šīs ekspozīcijas mērķauditorija ir sākumskolas skolēni un ģimenes ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Šeit tiek organizētas un vadītas dažādu tēmu nodarbības, kas sniedz pirmās zināšanas par dabu pašiem mazākajiem muzeja apmeklētājiem, kā arī palīdz izprast likumsakarības un norises dabā skolas vecuma bērniem.

 

Dabas muzeja speciālisti ar izglītojošām nodarbībām par dažādām dabas vērtībām dodas arī izbraukuma nodarbībās uz skolām. Nodarbībās tiek izmantotas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros izveidotās mobilās kastes, kas ļauj attiecīgo tēmu apgūt interaktīvā un aizraujošā veidā. Par dabas muzeja piedāvājumu vairāk informācijas var atrast muzeja mājas lapā www.dabasmuzejs.gov.lv.

 

Igaunijā var viesoties Tartu Dabas mājā, kas apmeklētājiem atklāta pavisam nesen un būvēta kā pasīvā māja. Projekta ietvaros Tartu vides izglītības centra speciālisti sagatavojuši arī interaktīvu izstādi par pasīvo māju un tajā izmantotajiem materiāliem. Savukārt pašā Peipusa ezera krastā izveidotajā dabas izglītības centrā var iepazīt Peipusa ezera floru un faunu. Vairāk informācijas par Igaunijas partneru dabas izziņas piedāvājumu var atrast Tartu vides izglītības centra mājas lapā: www.teec.ee un Peipusa pārrobežu sadarbības centra mājas lapā www.ctc.ee.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Balandiņa

Dabas izglītības centri izveidoti un attīstīti projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tika īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis bija sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums bija 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansēja Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu