attels

Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” noslēgumam, Dabas aizsardzības pārvalde un Gaujas nacionālā parka fonds  četros dabas izglītības centros rīko reģionālos projekta noslēguma pasākumus - 19.augustā dabas izglītības centrā „Rāzna” Lipuškos, 21.augustā dabas izglītības centrā „Meža māja” Ķemeros, 22.augustā dabas izglītības centrā „Vecupītes” Kocēnu novadā un 23.augustā dabas izglītības centrā Meža skola – Pauguri.

 

Noslēguma pasākumu ietvaros apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par projektā īstenotājām aktivitātēm un rezultātiem, apskatīt jaunizveidotos dabas izglītības centrus un iepazīt pieejamo dabas izglītības piedāvājumu, kā arī piedalīties dabas izziņas un radošajās darbnīcās.

 

Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības piedāvājuma pilnveidošanā projekta teritorijā. Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, projektā īstenotās aktivitātes bijušas dažādas – veidoti un attīstīti dabas izglītības centri, jaunas interaktīvas izstādes un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši. Par projekta aktivitāšu daudzveidību un dabas izglītības centru nozīmi reģionu attīstībā būs iespēja pārliecināties arī noslēguma pasākumu dalībniekiem.

 

Dabas izglītības centri veidoti projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: R.Indriķe

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.