attels

No 28.ferburāra līdz 2.martam Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros kopā ar projekta partneriem piedalījās izstādē „Skola 2014” un prezentēja dabas izglītības iespējas Latvijā, kā arī partneru teritorijās - Igaunijā un Krievijā.

 

Starptautiskā izglītības izstāde „Skola” ir viens no nozīmīgākajiem šāda veida pasākumiem Latvijā, ko ik gadu to apmeklē gandrīz 20 tūkstoši interesentu. Dabas izglītības stends šajā izstādē bija jau otro gadu. Stendā bija pieejama informācija par dabas izglītības centriem (DIC) Latvijas reģionos, tajos pieejamajiem dabas izglītības pakalpojumiem, kā arī par dažādām dabas izglītības aktivitātēm, ko īstenojuši projekta partneri arī Igaunijā un Krievijā. Viesojoties dabas izglītības stendā, izstādes apmeklētāji varēja iepazīt dažas no piedāvātajām DIC aktivitātēm. Stendā darbojās arī Ķirzaciņa Hugo, kas aicināja gan pieaugušos, gan bērnus salikt attēlus ar purvā sastopamām augu un dzīvnieku sugām, atsvaidzināt zināšanas par koku sugām, to pumpuriem, ziediem, lapām. Ar digitālo mikroskopa kameru palielinājumā varēja apskatīt vienu no šī gada dabas simboliem – jūras zīli, saskaitīt gadskārtas uz dažādu koku sugu ripām un iepazīt vēl dažādas dabas vērtības. Dabas izglītības stendā viesojās gan skolotāji, gan jaunieši, kā arī ģimenes ar bērniem.

 

2013. gadā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros durvis vēruši seši DIC īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā – „Meža māja” Ķemeru nacionālajā parkā, „Ziemeļvidzeme” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, „Vecupītes” un „Pauguri” Gaujas nacionālajā parkā, kā arī „Rāzna” un „Jaundome” Rāznas nacionālajā parkā. Katrs DIC piedāvā dažādas dabas izziņas iespējas gan lieliem, gan maziem centra apmeklētājiem un iepazīstina ar attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas daudzveidību. Dabu var izzināt gan piedaloties dažādās pētnieciskās nodarbībās, gan apmeklējot izstādes, gan dodoties pastaigā pa dabas takām un vēl daudz un dažādos veidos.

 

Sīkāka informācija par DIC piedāvājumiem >>> 

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.