attels

Septembra beigās seši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciālisti Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „People with nature” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas dabas izglītības centriem.

 

Pirms brauciena Tartu vides izglītības centrā notika projekta darba grupas tikšanās, kuras laikā visi 11 projekta partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas pārrunāja galvenos līdz šim projektā padarītos darbus, kā arī galvenos uzdevumus līdz nākošajai tikšanās reizei, kas notiks 2013. gada janvārī.

 

Mācību braucienā piedalījās ap 15 dabas izglītības speciālistu, kā arī vairāki ar dabas aizsardzību saistītu organizāciju pārstāvji - pavisam 21 cilvēks no Latvijas, Igaunijas un Krievijas un piecu dienu garumā iepazina dažādus dabas izglītības centrus Igaunijā, guva ieskatu Igaunijas vides izglītības sistēmā, kā arī iepazina dažādas interaktīvas dabas izglītības mācību metodes. Kopumā tika apmeklēti 14 dažādi objekti. 

 

Ar gūtajiem iespaidiem dalās dabas izglītības speciāliste Aija Pendere: „ Brauciena laikā guvām lielisku ieskatu Igaunijas vides izglītības sistēmā, apmeklējām vairākus interesantus dabas izglītības centrus, dabas takas, piedalījāmies interaktīvās nodarbībās. Visspilgtāk atmiņā paliks Sagadi muižas meža muzejs, kā arī Ledus laikmeta centrs. Vairākās nodarbībās guvu iedvesmu mūsu pašu nodarbību papildināšanai. Bija patīkami izbaudīt apmācību brauciena profesionāli sagatavoto programmu. Paldies igauņu kolēģiem!”

 

Pieredzes apmaiņas brauciena maršrutu iespējams apskatīt šeit: https://maps.google.com/maps/ms?msid=210611572126755368018.0004c2e1fa49912b5c38e&msa=0

 

Šis bija pirmais pieredzes apmaiņas brauciens „People with nature” projekta ietvaros. Nākošgad notiks līdzīgi braucieni uz Krieviju un Latviju, lai gūtu ieskatu, kā strādā dabas izglītības speciālisti šajās valstīs.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu