attels

13. decembrī atklāts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros tapušais dabas izglītības centrs (DIC) „Rāzna”, kas atrodas Lipuškos, Rēzeknes novadā, Rāznas nacionālā parka teritorijā.

 

Līdz ar DIC „Rāzna” atklāšanu, var uzskatīt, ka ir sperts nozīmīgs solis dabas izglītības jomas attīstībā – 2013. gadā projekta „Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros durvis vēruši četri DIC īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – „Meža māja” Ķemeru nacionālajā parkā, „Ziemeļvidzeme” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, „Vecupītes” Gaujas nacionālajā parkā un jau pieminētais DIC „Rāzna” Rāznas nacionālajā parkā. Katrs DIC piedāvā dažādas dabas izziņas iespējas gan lieliem, gan maziem centra apmeklētājiem un iepazīstina ar attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas daudzveidību. Dabu var izzināt gan piedaloties dažādās pētnieciskās nodarbībās, gan apmeklējot izstādes, gan dodoties pastaigā pa dabas takām un vēl daudz un dažādos veidos. Informācija par DIC piedāvājumu pieejama šeit. 

 

Dabas izglītībai ir ļoti liela loma sabiedrības vides apziņas veicināšanā, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde projekta „Cilvēki un daba” ietvaros gūto pieredzi un zināšanas par DIC veidošanu izmantos, lai pilnveidotu dabas izglītības piedāvājumu arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

  Video sižets >>>

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere un R.Indriķe

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.