attels

28. oktobrī Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar sadarbības partneriem atklāja dabas izglītības centru „Vecupītes”, kas tapis Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros.

 

Atklāšanas pasākuma apmeklētāji varēja iepazīt jaunizveidotā dabas izglītības centra piedāvājumu un piedalīties seminārā par prezentēšanas un uzstāšanās prasmēm. Gan pašvaldību pārstāvji, gan tuvējo skolu pārstāvji izteica atzinību par gūtajiem iespaidiem un līdzšinējo sadarbību, kā arī pauda atbalstu dabas izglītības centra plānotajām aktivitātēm un sadarbības iespējām nākotnē.  

 

Seminārs „Prezentēšanas un uzstāšanās prasmes”, ko vadīja lektore Vineta Grigāne – Drande, bija viens no šīs dienas galvenajiem notikumiem. Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju ik dienas stājas publikas priekšā un uzrunā zināmu auditoriju. Šī bija iespēja atsvaidzināt jau esošās zināšanas par publisku uzstāšanos, gan arī gūt jaunas atziņas par to, kā savu uzstāšanos padarīt vēl labāku. Pēc teorētisku zināšanu apguves lekcijas veidā, semināra dalībnieki veica arī praktisku uzdevumu – prezentēja kāda priekšmeta nozīmi dabas pētniecībā. Noderīgs izrādījās gan fotoaparāts, gan zīda šalle. Praktiskais uzdevums bija iespēja pielietot nupat jauniegūtās zināšanas par uzstāšanos un prezentāciju veidošanu.

 

Dabas izglītības centrs „Vecupītes” atrodas Gaujas nacionālā parka ziemeļu galā, Kocēnu novadā, senā mežziņa mājā, un piedāvā apmeklētājiem iepazīt šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas daudzveidību. Te iespējams apskatīt izstādi par mežu un bioloģisko daudzveidību, piedalīties dabas pētniecības nodarbībās, spēlēt vides spēles, organizēt seminārus un lekcijas. Pieejama arī literatūra un dažādi materiāli par dabu, kā arī darba lapas un izglītības programmas par dabas tēmām. „Vecupīšu” tuvumā sākas 2,8 km gara dabas taka, kurā redzamas dažādas ekosistēmas. Dodoties pastaigā pa šo taku, var redzēt daudzas no Latvijā esošām koku sugām, Gauju un tās piekrastes mežu tipus, dzīvniekus vai vismaz to darbības pēdas. Pie takas izvietotie stendi palīdz uzzināt vairāk par dabas vērtībām šajā apkārtnē.

 

Dabas izglītības centru „Vecupītes” laipni aicināti apmeklēt ne tikai skolēni, bet arī ģimenes ar bērniem, interešu klubi un citi interesenti. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni +371 29433353 vai rakstot uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Soms

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.