Automašīnu pilna servisa ilgtermiņa noma

Paredzamā līgumcena
96810
DAP 2021/5-AK
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2021/13-MI
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2021/15-AK
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 25.03.2021.
Iesniegšanas datums
DAP 2021/2-MI
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2021/1-AK
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums