attels

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros izsludina radošo darbu konkursu skolēniem. Labāko darbu autori jūnijā varēs piedalīties starptautiskā vides izziņas nometnē Igaunijā.

 

Konkursa mērķis ir starptautiskās sadarbības veicināšana starp Igaunijas, Latvijas un Krievijas skolēniem vides izglītības un apkārtējās vides izpētes jomā. Jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem tiek aicināti līdz 2014. gada 14.martam iesniegt fotogrāfiju, bukletu vai plakātu par kādu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā. Konkursa noslēgumā Pleskavā tiks rīkota starptautiska skolēnu radošo darbu izstāde un labāko darbu autori varēs pārstāvēt Latviju starptautiskā vides izziņas nometnē Igaunijā, kas notiks 2014. gada jūnijā.

 

Radošie darbi jāiesniedz konkursa reģionālajam koordinatoram Latvijā, sūtot pa pastu uz adresi: Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150 ar norādi „Skolēnu radošo darbu konkurss”. Konkursa rezultāti tiks paziņoti marta beigās.

 

Konkursa nolikums >>>

 

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Kontaktpersona: Baiba Līviņa

Projekta reģionālā koordinatore

baiba.livina@daba.gov.lv, tālr.: +371 29433353 +371 29433353

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu