Ķemeru Nacionālais parks. Dunduru pļavas pavasarī
ĶNP Lielais tīrelis