Pētniecība
Lielo plēsēju pētījums

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava", Tartu Universitātes Zooloģijas katedras, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Mežsaimniecības un meža ekoloģijas katedras un Lietuvas Dabas izpētes centra zinātnieki ir uzsākuši kopīgu pētījumu par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem – vilkiem, lūšiem un lāčiem, kā ietvaros visās trīs Baltijas valstīs tiek veikta iedzīvotāju aptauja, izmantojot interneta vidē aizpildāmas anketas.

Lielie plēsēji ir pretrunīgi vērtētas sugas, kas nereti ir iesaistītas konfliktos ar cilvēku interesēm, tādēļ, plānojot lielo plēsēju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā sabiedrības viedokli. Ikviena cilvēka dalība šajā aptaujā ir svarīga, lai gūtu reprezentatīvu ieskatu Baltijas valstu iedzīvotāju attieksmē, jo šī kopīgā pētījuma rezultāti veicinās zinātniski pamatotu lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanu un konfliktu ar cilvēkiem mazināšanu. Ir svarīgas atbildes no dažādu vecuma grupu, dzīvesvietu un profesiju pārstāvjiem. Nozīmīgs ir katrs individuālais viedoklis!

Kā atsevišķas interešu grupas vēlamies pētījumā iesaistīt medniekus, lauksaimniekus un biškopjus. Mednieki ir nozīmīga interešu grupa, jo viņi vistiešākajā veidā var ietekmēt lielo plēsēju populācijas, šo dzīvnieku barības bāzi veidojošo sugu populācijas, kā arī plēsēju un cilvēku starpā pastāvošos konfliktus. Savukārt lopkopībā un biškopībā nodarbināto cilvēku viedoklis ir svarīgs, jo savas saimnieciskās darbības laikā viņi var nonākt saskarē ar lielajiem plēsējiem un to nodarītajiem postījumiem.

Būsim pateicīgi par Jūsu atsaucību un ieguldījumu, aizpildot aptaujas anketu līdz šī gada 10. jūlijam!

Tiešsaistē aizpildāmā aptaujas anketa >>>

Iepriekšējo reizi līdzīga aptauja Baltijas valstīs veikta 2005.–2006. gados, bet Latvijā pēdējā šāda veida aptauja veikta 2017. gadā. Sekojošajos gados notikušas izmaiņas gan lielo plēsēju populācijās, gan to apsaimniekošanas pasākumos un ar šiem dzīvniekiem saistītajos konfliktos. Latvijā pēdējo gadu laikā sabiedrības uzmanības lokā bieži nokļuvuši gan lāči, gan arī lūši, līdz ar to ir nepieciešams aktualizēt zināšanas par tagadējo sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem. Nozīmīgi ir arī salīdzināt Latvijas aptaujas rezultātus ar kaimiņvalstu rezultātiem, jo mūsu valstī dzīvojošie vilki, lūši un lāči ir daļa no Baltijas plēsēju populācijām.

Plašākas sabiedrības daļas aptaujāšanai anketas tiks izplatītas caur skolām un būs pieejamas saitē, kas pēc nejaušās izvēles principa var nonākt arī pie Jums.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūgums sazināties ar pētījuma “Aptauja par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs” pārstāvi Latvijā – LVMI Silava zinātnisko asistenti Agritu Žunnu (agrita.zunna@silava.lv).