2018


Tatārijas salāts (Lactuca tatarica) viena no invazīvajām sugām Latvijā.

Lai Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonu atbrīvotu no invazīvās svešzemju augu sugas Tatārijas salāta, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar projektu “LIFE CoHaBit” aicina brīvprātīgos ceturtdien, 9. augustā, no plkst. 10.30 līdz 15.00 Vakarbuļļu pludmalē piedalīties dabas parka “Piejūra” kāpu zonas sakopšanas talkā.

Pieteikties talkai var līdz 8. augustam, rakstot uz e-pastu gundega.ulme@carnikava.lv.

“Invazīvās augu sugas rada būtiskus un ātri pieaugošus draudus Eiropas dabiskajai bioloģiskajai daudzveidībai. Augi, kas ieceļo jaunā, nepazīstamā vidē, var nomākt vietējo floru vai faunu un kaitēt videi un tie tiek saukti par “invazīvajām sugām”. Tieši tāds ir Tatārijas salāts, kura dabiskais izplatības areāls ir stepes josla Eirāzijā, kur tas aug upju krastos, stepēs un sāļā augsnē,” skaidro projekta “LIFE CoHaBit” vadītāja Gundega Ulme.

Viņa uzsver, ka suga ir izturīga pret sausumu un sāli, tāpēc ir iemīļojusi sausos un smilšainos, jūras piekrastes biotopus. Latvijā visvairāk tas sastopams Pierīgas pusē. “Ieraugot augu ar gaiši violetiem ziediņiem, parka apmeklētāji dažkārt priecājas par tā skaistumu, jo nezina, ka tā ir invazīva suga, kurai nevajadzētu atrasties mūsu piekrastē. Tieši tādēļ sugai ir nepieciešami kontroles un uzraudzības pasākumi, piemēram, šādas sugas ierobežošanas talkas, kas spēj būtiski samazināt invazīvās sugas tālāku izplatību,” papildina G. Ulme.

Pulcēšanās talkai – automašīnu stāvvietā Vakarbuļļu pludmalē, Rīgā. Uz talkas vietu var ērti nokļūt, izmantojot 3. vai 36. autobusu. Jākāpj ārā pieturā “Vakarbuļļi”. Nokļūšana ar sabiedrisko transportu >>>
Talkas vieta kartē >>>

Uz talku ieteicams ģērbties laika apstākļiem atbilstošā darba apģērbā. Ieteicams līdzi ņemt darba cimdus un ūdeni. Pasākuma laikā paredzēta kopīga zupas baudīšana.

Talka notiks projekta “LIFE CoHaBit” iniciatīvas “Saudzēsim kāpas” ietvaros. Plašāka informācija par iniciatīvu, veicamajiem darbiem un teritorijām meklējama projekta mājaslapā www.dabasparks.lv. vai sazinoties ar Gundegu Ulmi projekta LIFE CoHaBit vadītāju pa tālruni 29186460.