Cirgaļu skatu tornis. Foto Andris Soms

Apmeklētājiem Ziemeļgaujas mežaino ainavu baudīšanai atkal pieejams 27 metrus augstais Cirgaļu skatu tornis. Pavasarī torņa pamatnē konstatētie strukturālie bojājumi ir novērsti, skatu tornis atkal ir drošs lietošanai un apmeklētājus priecē ar skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni, pļavām un mežiem.
 
Cirgaļu skatu torni ik gadu apmeklē apmēram 3 000 viesu. Skatu tornis lielākoties kā apskates objekts tiek iekļauts maršrutos, kas ceļotājus ved uz Cirgaļu kāpām, Zvārtavas muižu un Kokšu ezeru taku.
 
Jaunu galamērķu izvēli atvieglos Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotā un uzturētā mobilā lietotne “Dabas Tūrisms”, kā arī tīmekļvietne www.tiekamiesdaba.lv, kas sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā jebkurā Latvijas vietā. Šajā lietotnē un tīmekļa lapā ir apkopoti vairāk nekā 700 dažādi dabas tūrisma galamērķi – dabas takas, skatu vietas, torņi, laipas, velo un laivu maršruti putnu un dzīvnieku vērošanas vietas. 
 
Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” aptver unikālu teritoriju gar Gauju – dabisku un neregulētu ūdensteci ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Teritorijā konstatēti vairāki Eiropas Savienības nozīmes biotopi, kā arī liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.