2020

Foto: Valsts augu aizsardzības dienests

Projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” ietvaros ir uzsākta latvāņu platību apsekošana un uzmērīšana Teiču dabas rezervātā. Vienā no pirmajām projekta dalībnieku tikšanās reizēm Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti un Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji devās apsekot latvāņu platības Teiču dabas rezervātā un apsprieda labākās metodes to ierobežošanai. Projekta laikā šogad un nākamgad Teiču rezervātā plānots iznīcināt invazīvā latvāņa audzes 9 hektāru platībā.

Savukārt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori šogad sāks uzsāks latvāņu platību uzmērīšanu 13 īpaši dabas aizsargājamās teritorijās un iegūtos datus izmantos latvāņu ierobežošanas plāna izstrādei. Invazīvo augu platību uzmērīšana notiks  Teiču dabas rezervātā, Rāznas Nacionālajā parkā dabas parkos “Adamovas ezers”, “Aiviekstes paliene”, “Bauska”, “Kuja”,  “Sauka”,  aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”, dabas liegumos “Ojatu ezers”, “Lubāna mitrājs”, “Barkavas ozolu audze”, “Grebļukalns” un  dabas piemineklī “Blankenfeldes muižas aleja”.

Speciālisti atzīst, ka svešzemju augu un dzīvnieku sugu izplatība rada ne tikai kaitējumu videi un cilvēku veselībai, bet arī ekonomiskos zaudējumus visās projektā iesaistītajās valstīs – Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Tomēr, neraugoties uz to, reģionā nav izstrādāts šādu sugu saraksts un trūkst informācijas par to faktisko izplatību patlaban un prognozēm nākotnē. Viena no sugām, kas rada vislielāko apdraudējumu, ir latvāņi.

Lai situāciju uzlabotu, kopīgā projektā apvienojušās Dabas aizsardzības pārvalde, Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs par bioloģiskajiem resursiem, Daugavpils Universitāte, vides pārvaldītāji no Baltkrievijas Nacionālā parka “Braslavskije ozjora” (BY), Aukštaitijas Nacionālais parks un Labanoras reģionālais parks no Lietuvas, kā arī  biedrība “Dabas koncertzāle”, kas ir unikālu sabiedrības pasākumu organizētājs, un Valsts augu aizsardzības dienests no Latvijas.

Projekta mērķis ir dot iespēju iesaistītajām institūcijām vieni no otras mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, īstenojot dažādus pasākumus. Piemēram plānots sagatavot sarakstus ar bīstamākajām svešzemju sugām, izstrādāt mūsdienīgu metodoloģiju monitoringa un uzraudzības veikšanai, kā arī īstenot monitoringu dabā un svešzemju sugu izplatības kartēšanu.

Detalizētāka informācija par projektu www.eni-cbc.eu/llb/en/projects vai https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/