LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
IAS management
New Page 1 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbība programma (www.eni-cbc.eu)
 

         
 
Projekts ENI-LLB-1-077  “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” /IAS management
 


KONTAKTINFORMĀCIJA
 

Projekta vadītājs/a: Natalia Arkhipenko - Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs (Batkrievija)
E-pasts: narkhipenko@yandex.ruprojectllb1.077@gmail.com
Mob. vai stacionārais tālr.: +375 (17) 284-18-97; +375 (29) 601-92-35

Projekta koordinators/e: Inese Matisāne, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta koordinatore (Latvija)
E-pasts: inese.matisane@daba.gov.lv
Mob. vai stacionārais tālr.: +371 26315587

Projekta grāmatvede: Santa Mince, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta grāmatvede - finansiste
E-pasts: santa.mince@daba.gov.lv
Mob. vai stacionārais tālr.: + 371 29189834


 

PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Projekta mērķis ir vienlaicīgi septiņiem iesaistītajiem partneriem, rodot iespēju vienam no otra mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās. 
 
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 • Metodoloģiskās bāzes izveidošana Invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai dabas aizsargājamās teritorijās;
 • Prakstiskās latvāņu izplatības ierobežojošās darbības dabas aizsargājamos apgabalos projekta partneru teritorijās;
 • Zināšanu izplatīšana par Invazīvo svešzemju sugām zemes īpašniekiem/ zemes apsaimniekotājiem, vietējām pašvaldībām un apsaimniekošanas organizācijām;
 • Zināšanu izpaltīšana par Invazīvo svešzemju sugām plašākai sabiedrībai.
 
Dabas aizsardzības pārvaldes galvenās projekta aktivitātes ir:
 • Komplekso latvāņu iznīcināšanas pasākumu organizēšana Teiču dabas rezervātā 9 ha platībā;
 • Latvāņu iznīcināšanas plānu izstrāde;
 • Dokumentālās filmas un sociālās reklāmas izstrāde par latvāņiem;
 • Infografiku izveide sabiedrībai par latvāņu ekoloģiju un invazīvām sugām;
 • Izziņas galda spēļu izstrāde par latvāņa dzīves ciklu.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
 • Izstrādāta metodoloģiskā bāze Invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai dabas aizsargājamās teritorijās;
 • Veiktas praktiskās darbības latvāņu izplatības ierobežošanai, t.sk. arī Teiču dabas rezervātā 9 ha platībā;
 • Paaugstināta ekspertu un iesaistīto pušu zināšanu kapacitāte par Invazīvām svešzemju sugām;
 • Paaugstināta sabiedrības informētība par Invazīvo svešzemju sugu ietekmi uz cilvēku veselību un vērtīgajiem biotopiem, ar dokumentālās filmas, sociālās reklāmas un infografiku palīdzību.

Pārrobežu reģiona invazīvo sugu saraksts aizsargājamām teritorijām >>>
IAS Common list (PDF 1,5 MB) >>>

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
VADOŠAIS PARTNERIS
Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs (Batkrievija)
St. Academic, 27, Minsk, Belarus, BY-220072
projectllb1.077@gmail.com
https://www.biobel.by/
SADARBĪBAS PARTNERI
Valsts vides organizācija “Nacionālais parks “Braslavskije ozjora”” (Baltkrievija)
Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
Daugavpils universitāte (Latvija)
Valsts augu aizsardzības dienests (Latvija)
Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija (Lietuva)
Biedrība “Dabas koncertzāle” (Latvija)

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
ENI-LLB-1-077
ĪSTENOŠANAS LAIKS
12.02.2020. – 11.02.2022.
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
560 390,94 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
ES finansējums: Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums: 504 351,84 EUR
Partneru līdzfinansējums:  56 039,10 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA Latvija, Lietuva, Baltkrievija
ABREVIATŪRA IAS management
PROJEKTA MĀJAS LAPA

AKTUALITĀTES

04.06.2020. Apzina Sosnovska latvāņa izplatību Teiču rezervātā
19.05.2020. Prezentācija par Dabas aizsardzības pārvaldi (krievu val., PDF 4,8MB)