Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 12.02.2020.
ilustratīvs attels

Invazīvo svešzemju sugu izplatīāšanās rada ekonomiskus zaudējumus, kaitē videi un cilvēku veselībai. Projektā paredzēts izveidot metodisko bāzi invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai aizsargājamās dabas teritorijās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā.

Interreg LAT-LIT-BKR logo rinda

Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā

Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of cross-border region

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbība programma

» JOMA

Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir vienlaicīgi septiņiem iesaistītajiem partneriem, rodot iespēju vienam no otra mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Metodoloģiskās bāzes izveidošana Invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai dabas aizsargājamās teritorijās;
 • Prakstiskās latvāņu izplatības ierobežojošās darbības dabas aizsargājamos apgabalos projekta partneru teritorijās;
 • Zināšanu izplatīšana par Invazīvo svešzemju sugām zemes īpašniekiem/ zemes apsaimniekotājiem, vietējām pašvaldībām un apsaimniekošanas organizācijām;
 • Zināšanu izpaltīšana par Invazīvo svešzemju sugām plašākai sabiedrībai.

Dabas aizsardzības pārvaldes galvenās projekta aktivitātes ir:

 • Komplekso latvāņu iznīcināšanas pasākumu organizēšana Teiču dabas rezervātā 9 ha platībā;
 • Latvāņu iznīcināšanas plānu izstrāde;
 • Dokumentālās filmas un sociālās reklāmas izstrāde par latvāņiem;
 • Infografiku izveide sabiedrībai par latvāņu ekoloģiju un invazīvām sugām;
 • Izziņas galda spēļu izstrāde par latvāņa dzīves ciklu.

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izstrādāta metodoloģiskā bāze Invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai dabas aizsargājamās teritorijās;
 • Veiktas praktiskās darbības latvāņu izplatības ierobežošanai, t.sk. arī Teiču dabas rezervātā 9 ha platībā;
 • Paaugstināta ekspertu un iesaistīto pušu zināšanu kapacitāte par Invazīvām svešzemju sugām;
 • Paaugstināta sabiedrības informētība par Invazīvo svešzemju sugu ietekmi uz cilvēku veselību un vērtīgajiem biotopiem, ar dokumentālās filmas, sociālās reklāmas un infografiku palīdzību.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • ENI-LLB-1-077
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 12.02.2020. – 11.02.2022.
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 560 390,94 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • ES finansējums: Eiropas reģionālā attsītības fonda (ERAF) finansējums: 504 351,84 EUR
 • Partneru līdzfinansējums:  
  • 56 039,10 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija, Lietuva, BaltkrievijaABREVIATŪRAIAS management

VADOŠAIS PARTNERIS

Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs (Batkrievija)
St. Academic, 27, Minsk, Belarus, BY-220072
projectllb1.077@gmail.com
https://www.biobel.by/

SADARBĪBAS PARTNERI

 • Valsts vides organizācija “Nacionālais parks “Braslavskije ozjora”” (Baltkrievija)
 • Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
 • Daugavpils universitāte (Latvija)
 • Valsts augu aizsardzības dienests (Latvija)
 • Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija (Lietuva)
 • Biedrība “Dabas koncertzāle” (Latvija)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Natalia Arkhipenko

Projekta vadītāja - Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs
projectllb1.077 [at] gmail.com