Statuss:
Īstenošanā
12.02.2020.
Invazīvo svešzemju sugu izplatīāšanās rada ekonomiskus zaudējumus, kaitē videi un cilvēku veselībai. Projektā paredzēts izveidot metodisko bāzi invazīvo svešzemju sugu integrētai pārvaldībai aizsargājamās dabas teritorijās Latvijas-Lietuvas…
Statuss:
Noslēdzies
31.12.2013.
      Projekts noslēdzies Zaļie maršruti bez šķēršļiem   Par projektu   Eiropas Savienības valstīs daudz domā par to, lai cilvēku ar invaliditāti dzīve būtu labāka - lai viņi var interesanti…
Statuss:
Noslēdzies
28.06.2013.
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekti Pārrobežu daba  |  Zaļie maršruti   Projekts noslēdzies Pārrobežu…