Projekti Zivju resursi
Zivis lec pāri Ventas rumbai

Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana". Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 14. maijam.

Jāņem vērā, ka pasākumā tiek atbalstītas darbības Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upes baseinu apgabalos. Paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar šķēršļu pilnīgu vai daļēju nojaukšanu un upes atjaunošanu, transportbūves pārbūvi, aizvaru izņemšanu un mākslīgās straujteces izveidi, novadbūves pazemināšanu un mākslīgās straujteces izveidi, kā arī dabiskā un tehniskā zivju ceļa izveidi.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir divi miljoni eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma apstiprināšanas.

Pretendentiem projektu pieteikumi ir jāiesniedz  LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Detalizēta informācija par pasākuma noteikumiem pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.