Beitānu pilskalns

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) ierosinājuma valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauts pirms trim gadiem Dagdas novada Andrupenes pagastā atklātais Beitānu pilskalns, kas atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā.

Par Beitānu pilskalnu pirmo reizi ziņoja biedrības “Kroma kolna bruoliste” vadītājs Aleksandrs Lubāns 2018. gada pavasarī. Agrākais kalna vārds nav zināms, līdz šim nav bijuši zināmi arī nekādi nostāsti par kalnu, tāpēc, saskaņojot ar atklājēju, pilskalnam dots Beitānu pilskalna nosaukums, jo blakus reiz bija Beitānu sādža.

Pilskalniem ir liela vēsturiska un simboliska nozīme, īpaši Rāznas Nacionālajā parkā, kur senie pilskalni ir salīdzinoši daudz. Pilskalni daudzos gadījumos ir apauguši ar krūmiem, tiem ir grūti piekļūt un pamanīt bez konkrētām norādēm. Aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršana Beitānu pilskalnam sniegs papildu iespējas Dabas aizsardzības pārvaldei kā objekta pārvaldītājam rūpēties par tā aizsardzību un pārdomātu attīstību,” pauž Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Beitānu pilskalns saglabājies praktiski netraucēts, tam ir raksturīga sarežģīta mākslīgi veidota aizsardzības sistēma - grāvji, vaļņi, terases un nogāžu stāvinājums. Objekts attiecināms uz mūsu ēras pirmo gadu tūkstoti un uzskatāms par Latgalei raksturīgo patvēruma pilskalnu. Pilskalna apkārtne ir visai kalnaina, mežaina un neapdzīvota.

Kopš 2018. gada pilskalnā un tā apkārtnē Dabas aizsardzības pārvalde ir rīkojusi vairākas talkas, veidojot pieeju šim objektam. No sauso egļu stumbriem stilizētā guļbūvē sakrauti simboliski ieejas vārti, bet Baltu vienības dienā 2019.gadā ar biedrības” Kroma kolna bruoliste ”gādību virs vārtiem izvietota kokā grebta zīme “Beitānu piļskolns”.

Dabas aizsardzības pārvalde  aicina izturēties pret pilskalniem ar cieņu un pietāti, jo Rāznas Nacionālā parka teritoriju pievilcīgu dara ne tikai dabas vērtības, bet arī kultūrvēsturiskais mantojums.


Turpmākiem kontaktiem:

Diāna Selecka

Dabas izglītības darba speciāliste - Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes nov., Latvija LV-4601
diana.selecka [at] daba.gov.lv