Bioloģiskā daudzveidība
Aiviekste. Foto Dagnis Vasiļevskis

Šonedēl Aiviekstes upē un tās pietekās novērota zivju bojāeja, kam par iemeslu ir zema skābekļa koncentrācija ūdenī. Lai veicinātu straujāku ūdens plūsmu un bagātinātu ar skābekli Aiviekstes ūdeņus, Zemkopības ministrijas “Valsts nekustamie īpašumi” īsteno īslaicīgu lielāka ūdens apjoma novadīšanu no Lubānas ezera caur Aiviekstes slūžām. Situāciju vēl vairāk uzlabotu lietavas, kas nestu papildus skābekli, kā arī šķaidītu pļavās sakrājušos lietus ūdeni.

Maija intensīvo lietavu dēļ upēs strauji cēlās ūdens līmenis, kas izraisīja Aiviekstes un Ičas palieņu applūšanu un liela organisko vielu daudzuma nokļūšanu upēs. Jūnija otrajā pusē krasi pieauga gaisa temperatūra, tādēļ organiskās vielas strauji sadalījās, intensīvi patērējot skābekli. Ja ūdenī izšķīdušā skābekļa līmenis ir zemāks par 5 mg/l, tad tā ir nelabvēlīga vide zivīm, bet skābekļa koncentrācija, kas mazāka par 2 mg/l, jau izraisa to bojāeju.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki apsekoja visu Aiviekstes posmu dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā, kā arī daļēji Ičas upi. Un secināja, ka zivīm nepieciešamais skābekļa daudzums virs 5mg/l pieejams ir tikai pie Aiviekstes iztekas no Lubāna ezera. Pārējās mērījumu vietās tas ir zem kritiskās normas: Aiviekstē pie Kalnupes skābekļa daudzums ir 2,20 mg/l un zivis jau sāk slāpt; Ičā pie ietekas Aiviekstē skābekļa daudzums ir 0,09 mg/l; Ičā pie poldera - 0,18 mg/l; Aiviekstē pie Ičas ietekas - 0,07 mg/l; Aiviekstē pie Piestiņas upes ietekas - 0,08 mg/l; Aiviekstē pie Vecpededzes ietekas 0,08 mg/l; Aiviekstē pie Jaunpededzes ietekas 0,78 mg/l.