Projekts CITES
CITES semināri 2023

Lai paaugstinātu Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku zināšanas, mācītu citus un veicinātu starpiestāžu sadarbību, 2023. gadā tika īstenoti vairāki pasākumi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētajā projektā “DAP kapacitātes stiprināšana, mācības un metodiskie materiāli”.

Viena no projekta aktivitātēm bija vērsta uz muitas un lidostas darbinieki informēšanu par CITES (1973. gada Vašingtonas konvencijas jeb Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) ieviešanu. CITES mērķis ir nodrošināt, lai savvaļas dzīvnieku un augu sugu starptautiskā tirdzniecība neapdraudētu to eksistenci, tādēļ CITES dalībvalstis savvaļas sugu starptautisko tirdzniecību regulē ar īpašu atļauju un sertifikātu sistēmu. Atļaujas un sertifikāti tiek izsniegti tikai tad, ja tiek izpildītas konvencijā noteiktās prasības. Šie dokumenti tiek uzrādīti, šķērsojot valstu robežas. Latvijā CITES ieviešanu tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs nosaka Eiropas Savienības regulējums, bet primāri tirdzniecības kontroli ar apdraudētajām savvaļas sugām uz robežām veic muitas darbinieki.

Lai uzlabotu savstarpējo sadarbību starp Dabas aizsardzības pārvaldi kā CITES uzraudzības iestādi un Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde, kā arī paaugstinātu uz robežām un lidostā strādājošo darbinieku zināšanas par CITES, projektā tika sagatavots mācību materiāls par CITES un savvaļas sugu izmantošanu un tirdzniecību (materiāls pieejams šeit – saite uz vietni https://www.daba.gov.lv/lv/cites-pasaule-un-latvija).

Projektā notika četri mācību semināri muitas darbiniekiem (Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā, Ventspilī) un lidostas “Rīga” darbiniekiem. Kopumā seminārus klātienē noklausījušies 90 dalībnieki, savukārt lidostas “Rīga” darbiniekiem tika nodrošināta iespēja mācību prezentācijas noklausīties attālināti vai vēlāk noskatīties mācību ierakstu.

Semināru cikls noslēdzās 15. decembrī Siguldā ar semināru-diskusiju “Sadarbības stiprināšana noziegumu pret dabu izmeklēšanas jomā”, kurā piedalījās vairāk nekā četrdesmit policijas, prokuratūras, tiesas, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki. Iestāžu pārstāvji informēja viens otru par iestāžu kompetencēm, praktisko pieredzi un sadarbības izaicinājumiem, analizēja vides noziegumu piemērus. Semināru dalībnieki secināja, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, lai veicinātu savstarpējo kontaktu veidošanos, izpratnes gūšanu, uzlabotu sadarbību un kopīgi nonāktu pie mērķa – veidotu tiesisku valsti, kurā sekmīgi tiek izmeklēti noziegumi pret dabu un vidi, korekti nostiprināti pierādījumi un vainīgie tiktu sodīti.

Projekts “DAP kapacitātes stiprināšana, mācības un metodiskie materiāli” (reģ.nr. 1-08/28/2023) tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.