Jūra
Foto: V. Skuja

Dabas aizsardzības pārvaldes realizētais projekts LIFE REEF pērn veica zinātniskās izpētes darbus Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Padziļināti tika pētītas trīs teritorijas, lai tās iekļautu aizsargājamo jūras teritoriju tīklā. Šīm teritorijām ir nepieciešami nosaukumi, tādēļ izsludinām konkursu, dodot iespēju ikvienam iesaistīties šo nosaukumu tapšanā.

Lielākā no jaunveidojamām teritorijām atrodas uz rietumiem no Ventspils, otra atrodas uz dienvidrietumiem no Pāvilostas, savukārt trešā – uz ziemeļrietumiem no Liepājas.

LIFE REEF projekta izpētes teritorija

Lai piedalītos konkursā, katram dalībniekam līdz 25. martam ir jāaizpilda veidlapa. Katrs drīkst iesniegt neierobežotu nosaukumu skaitu. Visi iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un publicēti LIFE REEF interneta vietnē reef.daba.gov.lv, bet trīs izvēlēto nosaukumu autori ne tikai varēs lepoties ar saviem radītajiem nosaukumiem, bet arī saņems veicināšanas balvas.

“Vietvārdi ir daļa no mūsu vēstures, glabājot liecības par šeit dzīvojošām tautām, dabas objektiem, arodiem un tradīcijām, vēstures notikumiem un personībām. Diemžēl jāatzīst, ka sastopam arī grūti izrunājamus, ar vietu nesaistītus un sentimentāli salkanus nosaukumu jaunveidojumus. Tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) mudina ieteikt nosaukumus potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām. Iespējams, ka tie pat nav jāizdomā, varbūt zvejnieki tādus jau kādreiz šīm vietām ir devuši. Mēs labprāt uzklausīsim visus priekšlikumus. Gada sākums ir piemērots laiks, lai atskatītos uz pagājušo laika posmu un ar cerīgu skatu dotos nākotnē. Tai skaitā mūsu jūras dzelmes dabas vērtību aizsardzības jomā,” teic Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

LIFE REEF Baltijas jūras akvatorijā plāno izpētīt un kartēt Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā.

LIFE REEF jeb "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" īsteno Pārvalde sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Visu aktivitāšu īstenošanai plānoti 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40% – Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri. Plašāka informācija pieejama vietnē  reef.daba.gov.lv.

 

Informācija atspoguļo tikai LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

LIFE REEF logo rinda