Invazīvās sugas
Spānijas kailgliemezis

Lai labāk izprastu izvazīvo sugu Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris un varētu sekmīgāk īstenot tā izplatības ierobežošanu Latvijā, Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenoja projektu, kura laikā ievākti vairāk nekā 400 invazīvo kailgliemežu DNS paraugi, iegūts ģenētiskais materiāls gēnu bankai, apstiprināta kailgliemežu taksonomiskā piederība Latvijā, kā arī iegūti reprezentatīvi dati par Spānijas kailgliemeža populāciju ģenētisko daudzveidību un sugas izplatīšanās ceļiem.

Projekta  laikā speciālisti apsekoja 38 invazīvo kailgliemežu sugu atradnes. No tām apstiprinātas sešas milzu kailgliemeža (Limax maximus) atradnes, sešas melngalvas mīkstgliemeža (Krynickillus melanocephalus) atradnes, četras invazīvā sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) atradnes un 22 jaunas Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) atradnes.

Balstoties uz iegūtajiem datiem, projektā iesaistītie speciālisti sagatavojuši informatīvo izdevumu “Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes”.

Papildu tam ir izstrādāti arī ieteikumi Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) (Moquin-Tandon, 1855) pārvaldības plānam, tostarp aktualizēta informācija par Spānijas kailgliemeža izplatību Latvijā, populāciju ģenētisko daudzveidību, līdzšinējo sugas apsaimniekošanu, kā arī atjaunināti ieteikumi Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas un iznīcināšanas pasākumiem.

Abi materiāli pieejami pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā "Invazīvās sugas".

 

 

attels

Invazīvo kailgliemežu izpēte un materiālu izstrāde īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projektā “Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju”.