Projekts
Latvijas sūnu taksonu saraksts

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izdevusi Latvijas sūnu taksonu sarakstu. Pateicoties dabas aizsardzības projektiem un pētniekiem entuziastiem, Latvijas vadošie briologi vairāku ekspedīciju un izpēšu rezultātā pēdējos gados ir atklājuši vairākas jaunas sūnu sugas un pasugas, kuras iepriekš nav bijušas reģistrētas. Saraksta sagatavošanā izmantoti materiāli no iepriekš publicētiem avotiem, datubāzēm un herbārijiem. Vairākiem sūnu taksoniem izveidoti jauni latviskie nosaukumi, kuri tapuši ilgstošās diskusijās starp Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu grupas dalībniekiem. Sūnu saraksts ir pieejams gan drukāta izdevuma formā, gan interneta vietnē, to var lejupielādēt ikviens interesents, zinātnieks un profesionālis.

Jauno Latvijas sūnu taksonu sarakstu veidojuši Latvijas vadošie briologi. Darbā sniegta informācija par Latvijā līdz šim novērotiem sūnu taksoniem – 648 sugas, 12 pasugas, 21 varietāte. Pēc 2015. gada, kad izdots iepriekšējais Latvijas sūnu taksonu saraksts (Āboliņa u.c., 2015) jaunus sūnu taksonus atradušii un/vai noteikuši: Ansis Opmanis, Baiba Bambe, Toms L. Blokīls (Tom L. Blockeel), Anete Pošiva-Bunkovska, Stefens Kaspari (Steffen Caspari), Maija Fonteina-Kazeka, Julita Kluša, Deivids Longs (David Long), Gžegošs J. Volskis (Grzegorz J. Wolski) un Evija Zvejniece.

Sūnas pēc izskata un augšanas apstākļiem ir ļoti daudzveidīgas. Dažkārt mēs tās pat nepamanām, jo bieži vien sūnas izmēros ir mazas, tomēr tām ir nozīmīga un pat milzīga loma dabas daudzveidības nodrošināšanā. Tās veido mežu zemsedzi, purvu ekosistēmas, kurām ir nozīmīga loma kūdras veidošanā un oglekļa dioksīda piesaistīšanā globālā mērogā. Tāpat sūnām piemīt antibakteriālas īpašības un tajās ir vērtīgas bioloģiski aktīvas vielas, kā arī sūnām ir liela ūdens uzsūkšanas spēja. Savulaik tās tika bieži izmantotas celtniecības darbos, saimniecībās, tās kopš seniem laikiem izmanto tautas medicīnā un mūsdienās ir nozīmīgs bioķīmiķu un mikrobiologu pētījumu objekts.

Darba autori uzskata, ka sūnu taksonu saraksts nākotnē, protams, būs jāpapildina un jāmaina, jo ik gadu turpinās jaunas ekspedīcijas un izpētes, kas ļauj atklāt neizzināto Latvijas dabas bagātību daļu. Pateicoties taksonomiskiem un sistemātiskiem darbiem pasaulē, tiek arī mainīti taksonu nosaukumi. Pozitīvi ir tas, ka tiek atklāta arvien lielāka dabas daudzveidība, kas liecina par Latvijas vērtību un nozīmīgumu.

“Latvijas sūnu taksonu saraksts 2023” izdots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Jauno un topošo sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu kapacitātes stiprināšana brioloģijā” (projekta reģ. nr. 1-08/91/2023) finansiālu atbalstu. Plašāk par projektu Daugavpils Universitātes vietnē.

LVAF, DU, DAP logo