Dabas tūrisms
Slīteres Nacionālais parks
Foto: V. Skuja.

Šogad ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 298 “Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (noteikumi Nr. 298). Uzsākot noteikumu piemērošanu, Dabas aizsardzības pārvalde secinājusi, ka atsevišķu pakalpojumu pozīciju nosaukumi, mērvienības un nosacījumi rada neskaidrības un ir nepieciešams aktualizēt izmaksas atbilstoši elektrības cenu kāpumam.

Tādēļ no 6. līdz 21.11.2023. publiskai apspriešanai ir nodoti grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 298. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.
 
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma pozīciju nosaukumus, mērvienības un izmaksas atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī izslēgt no cenrāža pozīciju “Komerciālu pasākuma rīkošana brīvā dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ja tiek izmantota valsts zeme, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā”.

Plašāka informācija un skaidrojumi pieejami TAP portālā.