Dabas izglītība Dabas centri
Nodarbība dabas liegumā Randu pļavas
Nodarbība dabas liegumā "Randu pļavas". Foto: DAP arhīvs.

Iepazīt mitrājus, piejūras kāpas, mežu bagātību un daudzveidīgās Latvijas dabas vērtības - to visu šoruden piedāvā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centri visā Latvijā. Izglītības iestādes ir aicinātas izmantot iespēju piedalīties klātienes nodarbībās dabā.

Rāznas, Ķemeru un Slīteres Nacionālā parka, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centrs aicina uz nodarbībām 1. līdz 12. klašu audzēkņus, lai klātienē  piedalītos dabas izziņas un radošajās nodarbībās, dotos pārgājienos un tādējādi apgūtu daudz jauna par Latvijā mītošajām augu un dzīvnieku sugām, izprastu savas rīcības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un gūtu iedvesmu arī pašiem ar ģimeni un draugiem doties dabā.

Nodarbības ir bez maksas, bet ņemot vērā noslogotību un epidemioloģiskās drošības normas, tām nepieciešams savlaicīgi iepriekš pieteikties.

Slīteres Nacionālā parka dabas centrs piedāvā dabas izziņas un pētnieciskās nodarbības par Slīteres Nacionālajā parkā sastopamajām dabas vērtībām mežā, vigās jeb purvainajās starpkāpu ieplakās, jūras piekrastē un ūdenī. Nodarbības notiek galvenokārt ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles. Iepriekš vienojoties, tiek piedāvātas arī izbraukuma nodarbības citās Kurzemes reģiona dabas teritorijās.

 • Dalībnieku skaits - līdz 30, bet vēlamas mazākas grupas
 • Aktivitātes notiek darbdienās, sazinoties vismaz 3 dienas iepriekš pa tālruni 28611079 (Baiba), e-pasts: slitere@daba.gov.lv
 • Adrese: "Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Talsu novads, LV 3270.

Rāznas Nacionālā parka dabas centrs piedāvā dabas izziņas un pētnieciskās nodarbības par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām. Ekspozīcijā “Atklāj un sajūti Rāznas Nacionālo parku” izglītojamie, izmantojot darba lapas un vides izziņas spēles, pilnveido savas zināšanas par ūdens un mežu biotopiem, un ekosistēmu nozīmi. Nodarbībās audzēkņi dodas uz Mākonķalnu, Akmeņu taku, Rāznas ezera piekrasti u.c., lai tur izzināt dabas daudzveidību un diskutētu par cilvēka un dabas mijiedarbību, dabai draudzīgu uzvedību u.c.

 •  Dalībnieku skaits ierobežots – līdz 20
 • Aktivitātes notiek darbdienās pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties vismaz 3 darbdienas iepriekš, e-pasts: razna@daba.gov.lv vai pa tālruņiem 29139677 (Regīna), 25708126 (Diāna).
 • Adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākonķalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626.

Ķemeru Nacionālā parka dabas centrs aicina iepazīt Ķemeru Nacionālajā parka mitrājus un piekrastes dabas daudzveidību. Dabas izziņas un pētnieciskajās nodarbībās iespējams izzināt dabas vērtības, kas satopamas purvā, slapjajos mežos - dumbrājā, jūras piekrastē un ūdenī. Nodarbības notiek galvenokārt ārā, bet iespējams arī darboties iekštelpās. Izmantojot darba lapas, spēles un speciālu, nodarbībām paredzētu aprīkojumu, audzēkņi veic pētījumus un darba uzdevumus gan Ķemeru Nacionālā parka dabas takās, gan, iepriekš piesakot, citās Pierīgas reģiona dabas teritorijās.

 • Dalībnieku skaits ierobežots – līdz 20
 • Aktivitātes notiek darbdienās pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties vismaz 3 darbdienas iepriekš, pieteikšanās uz e-pastu: kemeri@daba.gov.lv vai pa tālruni 28359716 (Linda)
 • Adrese: Meža māja, Jūrmala, LV-2012.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centrs atrodas teju rokas stiepiena attālumā no jūras Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā – Salacgrīvā. Dabas centrs piedāvā izziņas un pētnieciskās nodarbības par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām, kā piemēram,  nozīmīgāko lašupi Latvijā Salacu, bagāto augu un dzīvnieku valsti piekrastē un kāpās. Nodarbības notiek gan iekštelpās, gan ārā – Randu pļavās, Vidzemes akmeņainajā jūrmalā vai Salacas krastā. Dabas centra telpās ir aplūkojama pastāvīgā, interaktīvā izstāde “Lasis godā celts”, kas palīdzēs izprast laša dzīves ceļu, būtiskākos faktorus, kas ir ietekmējuši šīs zivju sugas dabisko populāciju Latvijā un izstādi “Acīm redzamais - pazīstamais”.

 • Dalībnieku skaits - līdz 30
 • Aktivitātes notiek darbdienās  sazinoties vismaz 3 dienas iepriekš pa tālr. 26329412 (Inta), e-pasts: ziemelvidzeme@daba.gov.lv
 • Adrese: Rīgas iela 16, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4001.

Dabas centru piedāvātās nodarbības ir motivējošas un sniedz lieliskus rezultātus, jo katrs atklātais dabas objekts ne vien paplašina audzēkņu redzesloku, bet arī rada dabisku vēlmi to vairāk izzināt un izpētīt. Esot svaigā gaisā ikvienam ir iespēja stiprināt savu imunitāti, kas šobrīd ir īpaši aktuāli.

SVARĪGI! Nodarbībās atļauts piedalīties audzēkņiem ar sadarbspējīgu Covid 19 sertifikātu, pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu (der arī skolās veiktie testi).
Apmeklējot nodarbības, Dabas aizsardzības pārvalde aicina izvērtēt epidemioloģiskos riskus, būt atbildīgiem un ievērot noteiktos pasākumus, lai nepieļautu Covid-19 izplatību.

P.S. Dalībnieku skaits nodarbībās var mainīties, atkarībā  no epidemioloģiskās situācijas.