Barbastella barbastellus
Platausainais sikspārnis. Foto: Ondrej Prosicky.

Laika periodā no 2021. gada līdz 2023. gada aprīlim projektā LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) īstenota zīdītāju sugu stāvokļa izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana. Izvērtēšanas pamatā izmantota Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādātā metodika un kritēriji 

Ar projektā LIFE FOR SPECIES sagatavotajiem informatīvajiem un dabas izglītības materiāliem var iepazīties  tīmekļvietnē Latvijas Sarkanā grāmata.

Kopumā izvērtētas 39 zīdītāju sugas. Rrezultāti skatāmi skatāmi koplietošanas platformā.

Lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar zīdītāju sugu izvērtējuma provizoriskajiem rezultātiem, aicinām uz sanāksmi š.g. 28. aprīlī plkst. 10:00 (Zoom platformā). Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Pirms sanāksmes aicinām interesentus iepazīties ar zīdītāju, t.sk. sikspārņu sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu: madara.eihe@lu.lv 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums, līdz 25.04.2023. aizpildīt pieteikuma formu.

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz pieteikuma formā norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Sanāksmes darba kārtība: 

  • informatīva prezentācija par zīdītāju sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (Valdis Pilāts, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - pārvalde) zīdītāju sugu eksperts);
  • zīdītāju sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (Valdis Pilāts, pārvaldes zīdītāju sugu eksperts; Gunārs Pētersons un Viesturs Vintulis, SIA “Dabas eksperti”); 
  • jautājumi un diskusija.