Dabas izglītība
Mitrāju mēnesis

2.februārī ar dažādām publiskam aktivitātēm tiek atzīmēta Pasaules mitrāju diena, skaidrojot mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Latvijā tematiskās aktivitātes plānotas visa februāra garumā. Ikviens interesents aicināts piedalīties kopumā 19 dažādos Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) tematiskajos pasākumos – mitrāju nodarbībās, pārgājienos, talkā, Niedru festivālā, kas palīdzēs izprast mitrāju veidus un nozīmi ikviena cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Plašāka informācija par visiem mitrāju pasākumiem pieejama www.tiekamiesdaba.lv.

Mitrāji ir teritorijas, kurās pastāvīgi vai periodiski uzkrājas ūdens. Tie ir purvi, upes, ezeri, strauti, palieņu pļavas, mitri un pārplūstoši meži, jūras piekraste, upju deltas, arī cilvēku veidotas ūdenstilpnes. Tie ir ļoti nozīmīgi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan cilvēka dzīvē. Tie nodrošina ūdens attīrīšanu, mazina klimata pārmaiņas, uzkrāj oglekli, kā arī ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem.

Mitrājus kvalitāti būtiski pazemina neilgtspējīga lauksaimniecības prakse, kas ir galvenais mitrāju zuduma cēlonis nosusināšanas un aizbēršanas dēļ. Daudzi mitrāji, īpaši pilsētu tuvumā esošie, ir pārlieku piesārņoti. Tādēļ šīgada Pasaules mitrāju dienas moto ir “Mitrāju un cilvēku labklājība”, akcentējot mitrāju nodrošinātos ekosistēmu pakalpojumus mūsu dzīves labklājībai, kā arī cilvēku atbildību un nepieciešamo rīcību mitrāju kvalitātes uzlabošanai.

Pārvalde visā Latvijā organizē pasākumus, kas visdažādākajos veidos iepazīstinās ar Latvijas mitrājiem. Līdz ar to katrs var izvēlēties sev ērtāko pasākuma veidu un norises vietu. Piemēram, Kurzemē paredzēta nodarbība “Dzīvā Užava” par mitrājiem un to nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, kā arī četri pārgājieni ar atšķirīgu norises vietu, distanci un mitrājiem.

Ķemeru Nacionālajā parkā notiks nodarbības “Ķemeru Nacionālais parks – Mitrāju karaliste”, kurās stundas garumā varēs gūt atbildi uz jautājumu, kāpēc mitrāji ir svarīgi gan dabas daudzveidības nodrošināšanai, gan cilvēka labklājībai. Notiks arī dabas sakopšanas talka Kaņiera ezera apkaimē, lai dabas izziņai būtu apvienota ar praktisko darbošanos.

Arī Latgalē paredzēts pasākums “Mitrāji un cilvēku labklājība”, kurā varēs uzzināt par mitrāju aizsardzību un noskaidrot, kādas dabas vērtības slēpjas Latgales reģiona mitrājos, ar spēles palīdzību iepazīt mitrāju augus un dzīvniekus, noskatīties īsfilmu par Rāznas ezeru, diskutēt par mitrāju lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.

Savukārt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā notiks pārgājiens un Niedru festivāls, kas arī ir sava veida talka. Proti, lai atbrīvotu jūras piekrasti no niedrēm, tās tiek pļautas. Un iegūtais niedru krāvums ar cilvēku iesaisti pārtop niedru skulptūrās. Pasākums, kas gadiem pulcē skulptūru veidotājus un skatītājus dažādās vietās, šogad atkal atgriezīsies Salacgrīvas Randu pļavās. Šobrīd mainīgie laikapstākļi kavē pasākuma datuma izsludināšanu, taču tuvākajā laikā tas tiks izziņots.

Paralēli šiem pasākumiem februārī notiek arī mitrājiem veltītas nodarbības skolēnu grupām pārvaldes dabas centros. Dabas centru īstenoto pasākumu klāstu mitrāja mēnesī un visa gada nogrieznī var skatīt, kā arī pieteikties nodarbībām var pārvaldes radītajā vietnē www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

Nozīmīgākās mitrāju platības Latvijā veido vairāk nekā 12 400 upes un 2 256 ezeri, kas ir lielāki par vienu hektāru, kopā ar mākslīgajām ūdenskrātuvēm aizņemot ap 3,7 % no Latvijas teritorijas. Purvi kopumā aizņem 2,6 % valsts teritorijas, turklāt no tiem tikai ~57 % ir dabiski un maz pārveidoti purvi.

Konvencija “Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” ir pieņemta 1971. gada 2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē, tādēļ bieži tā tiek saukta par Ramsāres vai arī par Mitrāju konvenciju. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvijā kopš konvencija stāšanās spēkā (1995. gada 25. novembrī) ir noteiktas sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss. Plašāk www.ramsar.org.

Plānoto pasākumu gaitu var ietekmēt laikapstākļi. Aicinām sekot līdzi ziņu aktualitātēm pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook, X (Twitter) un Instagram.


Mitrāju mēneša pasākumu programma: 


Kurzemē

2. februārī plkst. 14.00-16.00 Liepājas Dabas mājā (Zirgu sala 2, Liepāja) izglītojoša lekcija un nodarbības.

10. februārī plkst. 11.00-13.00 Alsungas Amatu mājas izstāžu zālē lekcija “Dzīvā Užava” par palieņu pļavām kā nozīmīgu mitrāju veidu Latvijā.

17. februārī  plkst. 10.00-14.00 avotu pārgājiens Kandavā 5-7 km garumā (tikšanās Kandavas autoostā). Pārgājiena maršruts pa Abavas ielejas nogāzēm uz Ozolāju taku.

 18. februārī plkst. 10.00-13.00 avotu pārgājiens Rendā (tikšanās pie Jāšu karjera). Pārgājiens pa maz pārveidoto apvidu, izpētot Aclejas avotus, bebraines un mitrus mežus, tāpēc obligāti nepieciešami mitrumizturīgi apavi.

24. februārī plkst. 10.00-13.00 pārgājiens “Purvs satiek jūru” gar Nidas purvu 4-5 km  garumā (tikšanās Nidas kapu stāvlaukumā). Šī ir unikāla vieta, vienīgā Latvijā, kur augstais sūnu purvs robežojas ar jūru.

25. februārī plkst. 10.00-12.00 pārgājiens Papes ezera savvaļas zirgu ganībās (tikšanās Brušvītu ciema stāvlaukumā pie savvaļas zirgu ganībām). 2 km garajā pārgājienā izzinās Papes ezera vēsturi, esošo stāvokli un tā dabas vērtības. Nepieciešami mitrumizturīgi apavi.


Pierīgā

1., 8., 9., 26., 29.  februārī plkst. 15.30-16.30 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

12., 13. februāra plkst. 11.00-12.00 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

17. februārī plkst. 11.00 – 14.00 mitrāju talka Kaņiera ezera krastā. Tās pamatuzdevums būs uzturēt mitrāja teritoriju ezera apkaimē. Dalība jāpiesaka iepriekš, aizpildot pieteikumu interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”."

20., 22. februārī plkst. 15.00-16.00 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.


Latgalē

2. februārī plkst. 15.00-17.00 Rāznas Nacionālā parka dabas centrā Lipuškos (Skolas iela 3, Lipuški) publisks pasākums “Mitrāji un cilvēku labklājība”.


Vidzemē

17. februārī plkst. 11.00 – 15.00 notiks Niedru festivāls Salacgrīvas dabas liegumā "Randu pļavas". Komandu (līdz sešiem cilvēkiem, bērnus neieskaitot) pieteikt var līdz 14. februārim, zvanot pa tālruni +371 26329412 vai rakstot e-pastu inta.soma@dab.gov.lv. Piedalīties aicināti arī skatītāji, turklāt skulptūras paliks Randu pļavās un būs apskatāmas arī pēc festivāla.

24. februārī no rīta pārgājiens (~10 km) “No bākas līdz bākai” Limbažu novadā gar Vidzemes piekrasti no Ķurmraga bākas līdz Vitrupes bākai, šķērsojot vairākus mitrājus – avotus, dumbrājus, upītes. Labajā pusē visu gājiena laiku varēs skatīt un saklausīt Rīgas līča skaņas. Sīkāka informācija sekos.