CITES
Savvaļas sugu diena

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā gadu vecs. Mēs neatjauninām iepriekš publicēto ziņu saturu, tāpēc iespējams kāda informācija vairs nav aktuāla.

Atzīmējot ANO Pasaules savvaļas sugu dienu, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) 3. martā aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Kas jāzina, lai nekļūtu par kontrabandistu” un pievērst uzmanību apdraudētajām sugām, to nelegālai ieguvei, tirdzniecībai un šīs rīcības atstātām sekām uz dabu un sabiedrību kopumā.  

Tiešsaistes seminārs notiks 3. martā plkst. 15.00-16.30 Zoom platformā, semināra saite - https://ieej.lv/jD9ig. Iepriekšēja dalība nav jāpiesaka.

Atsākoties aktīvai ceļošanai, aizvien vairāk cilvēku izrāda vēlmi ne tikai redzēt, bet arī iegūt savvaļas augus un dzīvniekus, kas ikdienā pašu zemē nav sastopami. Un dažkārt pat bez ļauna nolūka ceļojuma laikā nopirkts suvenīrs vai noplūkts augs var radīt neatgriezeniskas sekas. Vēlme redzēt un savā īpašumā iegūt ko īpašu un reti sastopamu, ikvienu no mums jauši vai nejauši var iepīt aizsargājamo sugu nelegālās ieguves un tirdzniecības virpulī, kas var būt par iemeslu atsevišķu sugu iznīcībai.  

“Ir maldīgi domāt, ka Latvijā vienmēr un visos laikos varēs sastapt vilkus un lūšus, savukārt Āfrikā – ziloņus, tīģerus, antilopes un citus dzīvniekus. Diemžēl dažādu savvaļas sugu populācijas pasaulē sarūk, daudzas kādreiz bieži sastopamas sugas ir kļuvušas retas un apdraudētas. Būtiskākais iemesls tam ir tieša sugu ieguve cilvēka vajadzību apmierināšanai, piemēram, turēšanai nebrīvē, trofejām un citiem hobijiem, ekskluzīvu preču (interjera priekšmetu, apģērba, kosmētikas) ražošanai, kas kopā ar sugām piemērotu dzīvotņu fragmentēšanu var novest pie daudzu sugu izzušanas,” skaidro Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Savvaļas sugu ilgtspējīgai izmantošanai un tirdzniecības regulēšanai 1973. gada 3. martā ir  pieņemta Vašingtonas konvencija “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) jeb CITES konvencija. CITES konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību. Latvijas kā CITES konvencijas dalībvalsts uzdevums ir novērst nelegāli savvaļā iegūtu sugu izmantošanu, izskaužot apdraudēto sugu ievešanu no citām valstīm un to ieguvi Latvijā.  

Diemžēl vēl aizvien Latvijā  tiek konfiscēti nelegālā veidā iegūti apdraudēto sugu dzīvi īpatņi un augu un dzīvnieku izstrādājumi. Tāpēc, atzīmējot ANO Pasaules savvaļas sugu dienu, aicinām nekļūt par kontrabandistu un izslēgt no savu pirkumu saraksta ārvalstīs suvenīrus, kas izgatavoti no savvaļas dzīvniekiem vai augiem.

Savukārt, lai veicinātu dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Latvijā, ikvienam ir iespēja iesaistīties kādā no iniciatīvām un ievērot dabai draudzīgus principus:  
1.    priecājies ar acīm un saudzē aizsargājamos augus,
2.    iesaisties talkošanas iniciatīvā un paveic kādu labu darbu dabā: www.darudabai.lv,
3.    ziņo par dižkokiem: https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/atlants/pages/koki,
4.    savus tukšos iepakojumus neatstāj mazajās atkritumu urnās, bet atbrīvojies no tiem lielajos konteineros: www.daba.gov.lv/lv/daba-ejot-ko-atnesi-aiznes,  
5.    pastaigā gar jūru ved suni pavadā, lai nekaitētu liedagā ligzdojošajiem putniem,
6.    ziņo par liedagā savainotu roņu mazuli, taču veselo ronēnu sauļošanos un atpūtu netraucē: www.daba.gov.lv/lv/media/13768/download,
7.     izglāb princi, pārnes krupīti pāri ceļam: https://www.daba.gov.lv/lv/misija-krupis,
8.    atstāj savvaļas dzīvnieku un putnu mazuļus, kur pamanīji. Visticamāk, tie gaida savus vecāku,
9.    darini putniem jaunus mitekļus,
10.    liec upē akmeni un atjauno straujteci: www.daba.gov.lv/lv/media/2909/download.
11. iepazīsti invazīvās sugas, ziņo par to atradnēm “Invazīvo sugu pārvaldnieks” (https://latvianature.daba.gov.lv/invazivo-sugu-parvaldnieks/) un ierobežo tās.  

Dabā viss ir savstarpēji saistīts. Katram augam un dzīvniekam ir sava loma. Noteiktas sugas populācijas samazināšanās vai izzušana ir apliecinājums sugas pārmērīgai ieguvei savvaļā, sugai piemērotu dzīvotņu izzušanai, šo dzīvotņu kvalitātes izmaiņām, klimata pārmaiņām vai svešu, invazīvu sugu ienākšanai. To bieži vien tīši vai netīši ietekmējusi arī cilvēka darbība.   

CITES konvencija ir otra lielākā starptautiskā vienošanās dabas aizsardzības jomā, aptverot vairāk nekā 35 000 sugu un 184 valstis. CITES apdraudēto sugu sarakstā ir iekļautas ziloņu, tīģeru, plēsīgo putnu, kaktusu un orhideju, gandrīz visas bruņurupuču, daudzas čūsku, gliemežu, jūras zīdītāju un daudzas citas sugas. No Latvijas savvaļas sugu klāsta CITES pielikumos sastopams brūnais lācis, vilks, ūdrs, lūsis, kā arī ērgļu, klijānu, liju un pūču sugas. No augu sugām Latvijas sarakstā atrodamas dažādas orhideju dzimtas sugas, tai skaitā dzegužkurpīšu, dzegužpirkstīšu, naktsvijoļu sugas, no kurām kā apdraudētākā ir norādīta dzeltenā dzegužkurpīte.

Attēls