Dabas tūrisms Dabas izglītība
Latvija skarogs tornī
Foto: A. Kolnejs.

Atzīmējot Latvijas Patriotu nedēļu un godinot arī dabu kā Latvijas neatņemamu sastāvdaļu, no 11. līdz 18. novembrim 12 populārākos skatu torņus rotās Latvijas valsts karogi.  

Karogi plīvo – dabas liegumā "Randu pļavas" Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Kornetu tornī aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, Silzemnieku skatu tornī dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas”, Cirgaļu tornī aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, Kolkas skatu tornī, Slīteres Zilo kalnu skatu tornī Slīteres Nacionālajā parkā, Kristakrūga skatu tornī Teiču dabas rezervātā, Vasargelišķu skatu tornī dabas parkā “Daugavas loki”, Lielā Liepukalna skatu tornī Rāznas Nacionālajā parkā, putnu vērošanas tornī pie Kaņiera ezera, Riekstu pussalā un Lielā Ķemeru tīreļa tornī Ķemeru Nacionālajā parkā, Zirgu salas skatu tornī Liepājā un Liepājas ezera laipas tornī.   

Dabas taku apmeklētāji ir aicināti doties dabā arī svētku nedēļā, ievērojot veselīgu distanci un nedrūzmējoties dabas objektu tuvumā. Jāatgādina, ka visvairāk apmeklētie dabas objekti ir  galvaspilsētas tuvumā, bet aiz tiem ir vēl daudz interesantu dabas pērļu, ko apmeklēt un iepazīt!

Sveicam svētkos!