Aizsargājamās teritorijas
Gaujienas "Vārpu" lapegļu aleja
Gaujienas "Vārpu" lapegļu aleja. Foto: A. Liepiņš.

Lai precizētu īpaši aizsargājamo aleju un dendroloģisko stādījumu (DS) administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, vienlaikus precizētu teritoriju robežas un aktualizētu to kartogrāfisko materiālu, ir pieņemti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi. Tie noteic pāris jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī atceļ vai maina dažu līdzšinējo teritoriju aizsardzības statusu.

2023. gada 28. marta jaunie MK  noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par aizsargājamām alejām” precizē aizsargājamo aleju administratīvo iedalījumu, aktualizē kartogrāfisko materiālu un trim alejām (Rozališķu aleja, Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja un Briežmuižas lapegļu aleja), kas patlaban noteikti kā aizsargājamie DS, nosaka aizsargājamās alejas statusu atbilstoši MK  2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”.  

Tāpat, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un ekspertu sagatavotajiem priekšlikumiem, jaunpieņemtajos noteikumos no aizsargājamo aleju saraksta tiek svītrota Popes muižas aleja, kas ietilpst DS “Popes muižas parks”, un Kalētu aleja, kas ietilpst DS “Kalētu parks”.

2023. gada 28. marta MK noteikumi Nr. 144 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” precizē aizsargājamo DS administratīvo iedalījumu, aktualizē visu DS kartogrāfisko materiālu un precizē 14 DS robežas – Ausekļa Ramata Jurģukalna DS, Kalētu parks (DS tiek apvienots ar DS Kalētu mežaparks un aizsargājamo aleju “Kalētu aleja”), Krotes parks, Indrānu parks, Lielvārdes parks, Pamūšas parks, Stelpes DS, Zlēku parks, Cēres parks, Vāgnera dārzs, Bauņu parks, Hoftenbergas parks, Brenguļu Čiekuržu DS, Operas teātra mākslinieku DS Inčukalna “Līgotnēs”.  

No jauna aizsardzības statuss piešķirts četriem jauniem DS: Kazdangas parks, Elejas parks, Popes muižas parks un Ēdoles parks. Savukārt  aizsardzības statusu maina trim DS – Rozališķu parks, Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja, Briežmuižas lapegļu stādījumi (pēc ekspertu ierosinājuma aizsardzības statuss tiek saglabāts tikai DS ietilpstošajam alejas posmam). Bet turpmāk aizsardzības statusu atceļ sešiem DS – Lagzdenes parks, Ulmales parks, Kalētu mežaparks (turpmāk ietilps DS “Kalētu parks”), Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi, Ilzenes parks, Tukuma Lauksargu DS, Priekuļu parks.  

Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo veiktais grozījumu apjoms pārsniedza  50 % no tiesību akta sākotnējā apjoma.