LIFE REEF Projekti
Akmeņi jūrmalā
Akmeņi jūrmalā

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projektā LIFE REEF top autobiogrāfisks dzīvesstāstu izdevums “Jūra dvēselē”, kas atspoguļos jūras hidroekologu, ihtiologu, zvejnieku un Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju dzīvesstāstus. Ikviens, kura dzīve ir saistīta ar Baltijas jūru vai tai ir ietekme uz cilvēka dzīvi, darbu vai radošumu, tiek aicināts sazināties ar izdevuma veidotāju.

Pieteikties dzīvesstāsta intervijai var ikviens, rakstot e-pastu uz gunta.gabrane@daba.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 29123431.  

Baltijas jūra ir nozīmīga daudziem cilvēkiem, kas dzīvo tās piekrastē, kā arī svarīga kultūras mantojuma sastāvdaļa. Jūras dvēsele ir metafora, kas atspoguļo cilvēku fiziski un garīgi dziļo saikni ar jūru, kā arī jūru kā iedvesmas avotu rakstniekiem, māksliniekiem un mūziķiem. Tāpat jūras krasts ir arī pastaigu vieta, kur cilvēki rod mieru un dziļāku saikni paši ar sevi. Mākslinieks Guntis Lauders atklāj, ka viņu ļoti bagātina un iespaido viļņu šalkas, vēja mūzika, smilšu raksti, jūras izskalotās veltes, piemēram, gliemenes un jūras zāles, kā arī pēc rudens vētras atrastie dzintari.

Dzīvesstāsti palīdz saprast Baltijas jūras nozīmi Latvijas iedzīvotāju dzīvēs. Tādēļ stāsti tiek apkopoti izdevumā, lai jau 2024. gada pirmajā pusē būtu pieejami lasītājiem gan papīrformātā, gan elektroniskā versijā.

Dabas aizsardzības pārvalde projektu LIFE REEF jeb “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4 116 kvadrātkilometru platībā. Plašāka informācija pieejama interneta vietnē reef.daba.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

LIFE REEF logo rinda