Rāms ezera spogulis

Ar Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – pārvaldes) 2023. gada 22. maija lēmumu, kas publicēts 2023. gada 25. maija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, turpmāk ikviens interesents drīkst pārvietoties Ungura ezerā ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta (kuģošanas) līdzekļiem, kuru dzinēja jauda nepārsniedz 3,7 kW.

Līdz šim motorizētā ūdenstransporta izmantošana Ungura ezerā bija iespējama tikai saņemot pārvaldes izsniegtas individuālas atļaujas. Taču no 2023. gada 26. maija, šādas atļaujas vairs nav nepieciešamas.

Jaudas ierobežojums neattiecas uz pārvietošanos teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.

Ungura ezers atrodas Cēsu novada Raiskuma pagastā un ir daļa no Gaujas Nacionālā parka. Ezers iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo ezeru sarakstā. Tajā sastopamas abas Latvijā sastopamās ezereņu sugas, turklāt te novērojamas to lielākās atradnes Latvijā.