Pēterezera taka
Pēterezera taka. Foto Andris Soms

Slīteres Nacionālajā parkā Šlīteres dabas takas koka laipa 122 metru garumā ir sliktā stāvoklī. Iekams tā tiek atjaunota, padarīta apmeklētājiem droša un ērti lietojama,  Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) uz laiku šo taku līdzās Šlīteres bākai slēdz.

Pārvalde aicina apmeklējumam izraudzīties citas Slīteres Nacionālā parka dabas takas. Piemēram, pie bākas esošo Šlīteres Kukaiņu taku ar spēļu un informatīviem elementiem labākai kukaiņu pasaules iepazīšanai. Bet Kolkas priežu taka atpūtniekiem sniedz patīkamu pastaigu caur krāšņu priežu mežu, pelēkajām un baltajām kāpām un, protams, liedagu. Takai raksturīgas simtgadīgas, žuburainas zemzaru priedes, kas ieputinātas smiltīs. Pa ceļam pieejamas divas skatu platformas un 15 metrus augsts skatu tornis jūras ainavas un putnu vērošanai. Savukārt netālu esošā Pēterezera dabas taka ir viena no skaistākajām Ziemeļkurzemes dabas takām, kur iepazīt unikālo kangaru un vigu ainavu, kur kangarus sedz sausie priežu meži, bet vigās dominē zāļu un pārejas purvi.

Ikvienam dabā gājējam lieti noderēs arī pārvaldes izveidotā un uzturētā mobilā lietotne “Dabas Tūrisms”, kas sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā jebkurā Latvijas vietā, jo tajā apkopoti vairāk nekā 600 dažādi dabas tūrisma galamērķi – dabas takas, skatu vietas, torņi utt.  

Šlīteres dabas taka ir 1,2 kilometrus gara. Tā atrodas Slīteres Nacionālā parka vecākajā daļā, kas tiek aizsargāta jau kopš 1923. gada. Šeit jau gadsimtu dabas procesi norit netraucēti, tāpēc takā redzami veci, dabiski platlapju (lapkoku) un egļu meži ar lielu dimensiju kokiem un kritalām. Taka šķērso arī kaļķainu zāļu purvu un pārmitru avoksnāju. Dabisks mežs un purvs ir dzīvesvieta daudzām retām, izzūdošām augu un dzīvnieku sugām, arī tādām kukaiņu un sūnu sugām, kuras līdz šim nekur citur Latvijā nav atrastas. Takas malā aug arī parastā īve, Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīts aizsargājams skuju koks. 

Līdz ko taka atkal būs apmeklētājiem pieejama, pārvalde informēs medijus un sabiedrību.