Pētnieciskais kuģis jūrā
Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis MINTIS. Foto: apc.ku.lt

Augustā izpētes darbus Baltijas jūras Latvijas piekrastē uzsāks Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis “Mintis”, kas veiks dziļjūras kartēšanu, lai palīdzētu zinātnieku grupai detalizēti izpētīt ES nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā.

“Dinamiskā jūras vide un zemūdens ainava Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā mums vēl ir jūras dzīļu noslēpums. Jaunu un precīzu ģeotelpisko datu ieguve ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu Baltijas jūras vērtību aizsardzību. Šā gada nogalē mēs saņemsim jūras izpētes teritoriju jaunākos ģeotelpiskos datus.  Sadarbība ar universitātēm un zinātniskajiem institūtiem ir svarīgs ieguldījums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Kuģa “Mintis” speciālisti visus darbus veiks kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniekiem. Vēlēsim mums visiem augustā mierīgu jūru,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Projekta izpētes teritorijās Klaipēdas Universitātes zinātniskās izpētes kuģis “Mintis” veiks virsmas nogulumu akustiskās kartēšanas pētījumus ar daudzstaru atbalss un sānu skenēšanas lokatoru. Pamatojoties uz kartēšanas pētījumiem dziļjūrā, tiks sagatavotas batimetriskās kartes un karte ar klasificētiem virsmas nogulumu slāņiem. Darbus veiks desmit līdz sešdesmit metru dziļumā.

Šī ir viena no Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE REEF aktivitātēm, kas tiks īstenota saskaņā ar trīspusēju līgumu starp Dabas aizsardzības pārvaldi, Klaipēdas Universitāti un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. 

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā, kā arī izstrādāt zinātniski pamatotus ieteikumus piekrastes zvejas regulēšanai. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē reef.daba.gov.lv.

 

 

LIFE REEF logo rinda

LIFE REEF jeb “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” pārvalde īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Informācija atspoguļo tikai LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​