Projekts
LHEI pētījums
Foto: E. Vecmane

Aizvadīta ražīga nedēļa BMC laboratorijā, kur veiksmīgi norisinās ievāktā vides DNS izdalīšana un analīze.

Paralēli tam četri Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbinieki veiksmīgi uzsākuši vides DNS paraugu apstrādes apmācību BMC darbinieku vadībā. Papildus tam veikta arī saldūdens medūzas Craspedacusta sowerbii marķiera gēna identificēšana un tā noteikšanas metodes izveide, kas kalpo par pozitīvo kontroli turpmākajās analīzēs.

Aktivitātes norisinās “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/87/2023) projekta ietvaros.

LVAF - DAP - LHEI - BMC logo