Aizsargājamās sugas
Beigts lācis

Dabas aizsardzības pārvalde piektdien saņēma ziņu par Ziemeļvidzemē konstatētu mirušu brūno lāci (Ursus arctos). Kopā ar Valsts policiju veikta situācijas konstatācija notikuma vietā un ierosināta krimināllieta. Lāča līķis no meža nogādāts laboratorijā ekspertīžu veikšanai.

Lāča līķi uzgājuši mežizstrādes darbinieki un nekavējoties par to ziņoja Valsts meža dienestam, kas šo informāciju nodeva pārvaldei. Atbilstoši kompetencei Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts policiju uzsākusi lietas izskatīšanu, jo brūnais lācis Latvijā ir īpaši aizsargājama nemedījamā suga.

Brūnais lācis ir lielākais no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kg, bet lāču tēviņi – 300 kg. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadu, un tam nav dabisko ienaidnieku. Ikdienā tas nav agresīvs un lielākoties izvairās no sastapšanās ar cilvēku. Cilvēkam bīstams lācis var kļūt, ja ir pāragri iztraucēts no ziemas guļas, tas ir ievainots, kā arī lāču mātītes ar mazuļiem.

Ikgadējie lāču monitoringa dati uzrāda augšupejošu populācijas līkni, sasniedzot teju 80 īpatņu, kas konstatēti Latvijas mežos. Pieaugot lāču skaitam, neizbēgami pieaug arī netīšu un neapzinātu tikšanos skaits ar šiem dzīvniekiem. Lai satiekoties neciestu nedz lāči, nedz cilvēki, būtiski ir jau laikus pamanīt pazīmes, kas signalizē gan par paša lāča, gan viņa migas klātbūtni, jo tas ļautu savlaicīgi izvairīties no nevajadzīga traucējuma lācim. Šajā nolūkā pārvalde sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Nacionālā dabas muzeja speciālistiem izstrādājusi vadlīnijas medniekiem un mežizstrādē iesaistītajiem. Vadlīnijās ietverti ne vien skaidrojumi, bet arī vizuāli uzskates līdzekļi – dabā uzņemtas fotogrāfijas, ļaujot vieglāk saprast pazīmes. Sagatavotais materiāls pieejamas pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā Vadlīnijas.

Šobrīd pasaulē ir aptuveni 200 000 brūno lāču. Lielākās populācijas sastopamas Krievijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un Rumānijā. Daudzās Eiropas un pasaules valstīs brūnie lāči izzuduši, tomēr pakāpeniski tie šajās teritorijās sāk atgriezties.