Biotopu grupas
» meži un virsāji
Sugas, sugu grupas
-----
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» Latgale

Sertifikāta Nr. 203
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 05.06.2020. >> 04.06.2023.

Tālrunis: +371 28 472 834
E-pasta adrese: aivars.dunskis@biology.lv