Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » tekoši saldūdeņi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» Latgale » Sēlija

Sertifikāta Nr. 085
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 24.03.2026. (biotopu grupas - meži un virsāji, purvi, zālāji | sugu grupas - vaskulārie augi)
  • 10.04.2019. >> 09.04.2024. (biotopu grupa - tekoši saldūdeņi)

Tālrunis: +371 28 659 878
E-pasta adrese: gunta.evarte@biology.lv