Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» bezmugurkaulnieki - gliemeži
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» Latgale

Sertifikāta Nr. 048
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 15.05.2019. >> 14.05.2024. (biotopu grupas - meži un virsāji; sugu grupa - bezmugurkaulnieki – gliemeži)
  • pagarināts >> 27.07.2027. (biotopu grupas - zālāji, purvi)

Tālrunis: +371 29134149
E-pasta adrese: inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.lv