Biotopu grupas
-----
Sugas, sugu grupas
» ķērpji » sēnes » sūnas » vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» Latgale

Sertifikāta Nr. 054
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 15.05.2019. >> 14.05.2024. (sugu grupas - ķērpji, sēnes, sūnas)
  • pagarināts >> 27.07.2027. (sugu grupa - vaskulārie augi)

Tālrunis: +371 29134149
E-pasta adrese: inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.lv