Biotopu grupas
-----
Sugas, sugu grupas
» ķērpji » sēnes » sūnas » vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» Latgale

Sertifikāta Nr. 054
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 23.07.2024. >> 22.07.2029. (sugu grupas - ķērpji, sēnes, sūnas)
  • 23.07.2024. >> 22.07.2029. (sugu grupa - vaskulārie augi)

Tālrunis: +371 29134149
E-pasta adrese: inga.erta@austrumi.vmd.gov.lv