Biotopu grupas
-----
Sugas, sugu grupas
» zivis
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr.: 055
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 05.04.2024. >> 04.04.2029.

Tālrunis: +37126547795
E-pasta adrese: kasabersons@gmail.com